قیمت روز محصولات ایران خودرو در ۹ شهريور ۱۴۰۱+جدول

به زودی

۱۶۰,۵۴۷,۰۰۰


 

سمند LX

۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید


۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰

هایما اس 7 توربو ( S7 ) پلاس

۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰


سمند EF7

۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰


رانا پلاس

۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۴,۸۹۸,۰۰۰


۱۵۰,۱۷۵,۰۰۰


۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰


پژو 207 دنده‌ای (فرمان
هیدرولیک)

تارا دستی

۲۲۸,۱۶۴,۰۰۰


۳۶۰,۵۹۶,۰۰۰


توقف تولید


به زودی


ایران خودرو

ناموجود

۲۰۸,۹۵۷,۰۰۰


سورن پلاس

۲۱۵,۸۲۸,۰۰۰


پیکاپ فوتون تونلند . بنزینی

ناموجود

۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰

نام خودرو

قیمت بازار (تومان)

۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰

۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰


پژو 206 تیپ 2

به زودی


۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس XU7

سمند EF7 دوگانه سوز

تارا اتوماتیک

۱۶۹,۹۰۶,۰۰۰


۱۵۸,۱۲۰,۰۰۰


۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 دنده‌ای (فرمان
برقی)

 


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/666560/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B9-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۲۱۱,۳۸۰,۰۰۰


دنا پلاس توربو اتوماتیک

۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۳۶,۳۴۴,۰۰۰


۳۹۸,۲۹۵,۰۰۰


 

رانا پلاس TU5+ (پانوراما)

۱۸۱,۳۶۱,۰۰۰


دنا

۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰


۱,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰۱۶۹,۱۶۲,۰۰۰


۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس TU5 سفارشی ELX

۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس TU5 سفارشی

پژو 207 . اتوماتیک
(پانوراما)

۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰

وانت آریسان 2

 

پژو 207 اتوماتیک MC

پژو پارس XU7P

۲۰۶,۰۴۸,۰۰۰


۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۲۸,۴۱۰,۰۰۰


 


ناموجود

۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰

ناموجود

پژو پارس دوگانه سوز

۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰


ناموجود

دنا پلاس توربو (6 دنده
دستی)

پژو پارس TU5

پژو پارس XU7P سفارشی ELX

قیمت کارخانه (تومان)


۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس

۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰

۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰

۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰

۴۱۵,۶۷۲,۰۰۰


پیکاپ فوتون تونلند . دیزل

به گزارش خبرخودرو،قیمت
روز انواع محصولات ایران خودرو در بازار ۹ شهريور ۱۴۰۱ را می توانید در جدول زیر ببینید:

۲۹۳,۸۲۲,۰۰۰

۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس XU7P سفارشی

پژو 206 تیپ 3 . پانوراما

هایما اس 5 توربو ( S5 ) پلاس

۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۷۶,۷۱۰,۰۰۰

۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 . دنده‌ای
(پانوراما)

۲۰۹,۱۵۴,۰۰۰

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی