قیمت روز محصولات ایران خودرو در ۹ مرداد ۱۴۰۲ +جدول

سورن پلاس دوگانه‌سوز


۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰


هایما 8 اس ( 8S
)

۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰


۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰پژو 207 اتوماتیک
(پانوراما)

۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰


۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ فوتون . بنزینی
(اتوماتیک)

۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰


۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰


پیکاپ فوتون . دیزل

۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰0

۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰


۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰


۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰


رانا پلاس (پانوراما)

دنا پلاس (تیپ 1)

به زودی

۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰


۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰


۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 موتور TU3

۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰


۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰


دنا پلاس توربو( 6 سرعته)

پژو 207 تیپ 5

۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰


۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/696438/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B9-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰


رانا پلاس

پژو پارس TU5

۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰

هایما اس 7 ( S7
) پلاس سفارشی


۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰


۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰


سورن پلاس (تیپ 3)

دنا پلاس توربو
اتوماتیک جوانان

۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰

قیمت
بازار (تومان)

۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰


پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک)

هایما اس 7 ( S7
) پلاس


۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس سفارشی

ایران خودرو


۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰


۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 دنده‌ای 6
سرعته (پانوراما)

هایما اس 5 ( S5
) پلاس

۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ 

۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰


پژو 207 اتوماتیک

۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰


۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰


۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰

سورن پلاس (تیپ 2)

پژو 207 دنده‌ای
(پانوراما)

۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰

وانت آریسان 2

۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰


پژو پارس سفارشی ELX

۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰


۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰


۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰

پژو 206 تیپ 3
(پانوراما)

سورن پلاس (تیپ 1)

۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 دنده‌ای
(برقی)

دنا پلاس توربو
اتوماتیک

تارا دستی

۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰


۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰

۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰

قیمت
کارخانه (تومان)


تارا اتوماتیک V4

۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰


۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰


۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰


۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰


۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس

تارا اتوماتیک

نام
خودرو

پژو 207 اتوماتیک MC

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی