قیمت روز محصولات ایران خودرو در ۹ مرداد ۱۴۰۲ +جدول

۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰


۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰


۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰


هایما اس 5 ( S5
) پلاس

پیکاپ فوتون . بنزینی
(اتوماتیک)

به زودی

پژو پارس TU5

۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰

هایما اس 7 ( S7
) پلاس سفارشی

۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰

ایران خودرو


۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰


۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰

۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰

۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰


۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 دنده‌ای 6
سرعته (پانوراما)

هایما 8 اس ( 8S
)

۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰


۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰


۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰

۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک)

۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰


۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰

رانا پلاس

دنا پلاس توربو( 6 سرعته)

رانا پلاس (پانوراما)

سورن پلاس (تیپ 3)

پژو 207 اتوماتیک


وانت آریسان 2

۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰


پژو 207 موتور TU3


۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰


۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/696438/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B9-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰


پیکاپ فوتون . دیزل

به زودی

۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰


سورن پلاس (تیپ 2)

۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰


۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰


پژو پارس

دنا پلاس توربو
اتوماتیک جوانان

۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰


دنا پلاس توربو
اتوماتیک

۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰

سورن پلاس (تیپ 1)

۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰

۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰


پژو پارس سفارشی ELX

تارا اتوماتیک

۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰

۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰0

۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰


تارا اتوماتیک V4

۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰


۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰

سورن پلاس دوگانه‌سوز

پژو 207 اتوماتیک
(پانوراما)

۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰

۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰

نام
خودرو

۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ 

پژو 207 دنده‌ای
(پانوراما)

۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰


۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰


۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰

قیمت
کارخانه (تومان)


۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰

تارا دستی

۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰


۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰


۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰


۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰

۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰پژو 207 اتوماتیک MC

پژو 206 تیپ 3
(پانوراما)

۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰


۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت
بازار (تومان)

به زودی

هایما اس 7 ( S7
) پلاس


۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰


۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰

۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 تیپ 5

دنا پلاس (تیپ 1)

۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰


۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰


۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 دنده‌ای
(برقی)

پژو پارس سفارشی

۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰

۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰


۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰


۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی