قیمت روز محصولات رنو در ۱۳ تیر ۱۴۰۱+جدول

۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف فروش


توقف فروش


به گزارش خبرخودرو،قیمت روز انواع محصولات رنو در بازار ۱۳ تیر
۱۴۰۱ را می
توانید در جدول زیر ببینید:
رنو فلوئنس 2017

رنو اسکالا 2016

قیمت بازار (تومان)

رنو تلیسمان 2018

قیمت نمایندگی (تومان)

توقف فروش

۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰

رنو کولئوس 2018

 

۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰

 

توقف فروش

رنو سیمبل PE، 2017

۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف فروش

رنو

۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

نام خودرو

رنو فلوئنس E4، 2017

توقف فروش


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/661204/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%86%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B3-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

رنو داستر SE

۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰

رنو داستر PE

توقف فروش


توقف فروش


۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی