قیمت روز محصولات رنو در ۱۳ تیر ۱۴۰۱+جدول

رنو سیمبل PE، 2017

توقف فروش


توقف فروش


رنو داستر SE

۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف فروش


قیمت بازار (تومان)

 


 

رنو کولئوس 2018

۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰

رنو اسکالا 2016

توقف فروش


۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت نمایندگی (تومان)


به گزارش خبرخودرو،قیمت روز انواع محصولات رنو در بازار ۱۳ تیر
۱۴۰۱ را می
توانید در جدول زیر ببینید:۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف فروش


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/661204/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%86%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B3-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

رنو داستر PE

توقف فروش


۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف فروش


نام خودرو

رنو

رنو فلوئنس 2017

رنو تلیسمان 2018

توقف فروش


رنو فلوئنس E4، 2017

۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی