قیمت روز محصولات رنو در ۱۳ تیر ۱۴۰۱+جدول

رنو اسکالا 2016

قیمت بازار (تومان)

۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

رنو فلوئنس 2017

رنو سیمبل PE، 2017

رنو

۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف فروش


۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف فروش


رنو کولئوس 2018

۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰

به گزارش خبرخودرو،قیمت روز انواع محصولات رنو در بازار ۱۳ تیر
۱۴۰۱ را می
توانید در جدول زیر ببینید:

توقف فروش

۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

نام خودرو

۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف فروش

رنو داستر PE

۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف فروش

۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف فروش

رنو فلوئنس E4، 2017

 

قیمت نمایندگی (تومان)

رنو تلیسمان 2018

رنو داستر SE

 

توقف فروش


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/661204/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%86%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B3-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

توقف فروش


توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی