قیمت روز محصولات رنو در ۱ خرداد ۱۴۰۱+جدول

توقف فروش


توقف فروش


قیمت نمایندگی (تومان)


رنو داستر SE

توقف فروش


رنو داستر PE

۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰

رنو فلوئنس 2017

توقف فروش


رنو سیمبل PE، 2017

توقف فروش
منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/656866/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%86%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

رنو تلیسمان 2018

رنو اسکالا 2016

توقف فروش


توقف فروش


۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت بازار (تومان)

رنو کولئوس 2018

رنو فلوئنس E4، 2017

توقف فروش


۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰

به گزارش خبرخودرو،قیمت روز انواع محصولات رنو
در بازار
۱ خرداد
۱۴۰۱ را می
توانید در جدول زیر ببینید:

۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

نام خودرو

رنو- Renault


توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی