قیمت روز محصولات رنو در ۲۱ آبان ۱۴۰۱+جدول

توقف فروش


 


۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰

نام خودرو

قیمت بازار (تومان)

رنو داستر SE

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

رنو داستر PE

۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰

رنو تلیسمان 2018

توقف فروش


توقف فروش


رنو فلوئنس 2017

رنو کولئوس 2018

 

توقف فروش


رنو فلوئنس E4، 2017

توقف فروش


۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف فروش


رنو سیمبل PE، 2017

۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف فروش


رنو

به گزارش خبرخودرو،قیمت
روز انواع محصولات رنو در بازار ۲۱ آبان ۱۴۰۱را می توانید در جدول زیر ببینید:
قیمت نمایندگی (تومان)

رنو اسکالا 2016

۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف فروش


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/673140/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%86%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B1-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی