قیمت روز محصولات رنو در ۲۱ آبان ۱۴۰۱+جدول

رنو تلیسمان 2018

توقف فروش


توقف فروش


 


توقف فروش


توقف فروش


رنو داستر PE

۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

رنو فلوئنس E4، 2017

رنو فلوئنس 2017

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

رنو

رنو داستر SE

۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰

رنو سیمبل PE، 2017

توقف فروش
منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/673140/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%86%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B1-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

قیمت بازار (تومان)

 

نام خودرو

توقف فروش


رنو کولئوس 2018

به گزارش خبرخودرو،قیمت
روز انواع محصولات رنو در بازار ۲۱ آبان ۱۴۰۱را می توانید در جدول زیر ببینید:
۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف فروش

رنو اسکالا 2016

توقف فروش

قیمت نمایندگی (تومان)

۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی