قیمت روز محصولات رنو در ۲۱ آبان ۱۴۰۱+جدول

رنو داستر PE

توقف فروش


 

۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰

نام خودرو

۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰

رنو سیمبل PE، 2017

توقف فروش
منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/673140/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%86%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B1-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف فروش


 


رنو کولئوس 2018

۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف فروش


قیمت نمایندگی (تومان)


توقف فروش


به گزارش خبرخودرو،قیمت
روز انواع محصولات رنو در بازار ۲۱ آبان ۱۴۰۱را می توانید در جدول زیر ببینید:
رنو داستر SE

توقف فروش

۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰

رنو فلوئنس E4، 2017

توقف فروش

رنو

قیمت بازار (تومان)

توقف فروش

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

رنو تلیسمان 2018

رنو فلوئنس 2017

رنو اسکالا 2016

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی