قیمت روز محصولات رنو در ۲۲ فروردين ۱۴۰۱+جدول

۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت نمایندگی (تومان)


رنو داستر PE

توقف فروش
منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/652648/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%86%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف فروش


توقف فروش


رنو سیمبل PE، 2017

رنو فلوئنس 2017

رنو داستر SE

نام خودرو

۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰

 رنو- Renault


توقف فروش


به گزارش خبرخودرو،قیمت روز انواع رنو در بازار
۲۲ فروردين ۱۴۰۱ را می
توانید در جدول زیر ببینید:

توقف فروش

رنو تلیسمان 2018

رنو کولئوس 2018

۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف فروش

قیمت بازار (تومان)

توقف فروش

رنو فلوئنس E4، 2017

رنو اسکالا 2016

۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف فروش

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی