قیمت روز محصولات رنو در ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۱+جدول

توقف فروش


۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰

رنو فلوئنس 2017

توقف فروش


رنو تلیسمان 2018

نام خودرو

رنو داستر SE

به گزارش خبرخودرو،قیمت
روز انواع محصولات رنو در بازار ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۱ را می توانید در جدول زیر ببینید:
توقف فروش

رنو سیمبل PE، 2017

۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف فروش


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/656428/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%86%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B7-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

رنو- Renault


رنو داستر PE

رنو کولئوس 2018

۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت نمایندگی (تومان)


توقف فروش


۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰

رنو اسکالا 2016

۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف فروش


رنو فلوئنس E4، 2017

۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف فروش


توقف فروش


قیمت بازار (تومان)

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی