قیمت روز محصولات رنو در ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۱+جدول

رنو سیمبل PE، 2017

رنو تلیسمان 2018

توقف فروش


۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰

رنو- Renault


توقف فروش


توقف فروش


۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف فروش


توقف فروش


توقف فروش
منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/656428/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%86%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B7-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

رنو فلوئنس E4، 2017

۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰

رنو فلوئنس 2017

رنو داستر SE

رنو کولئوس 2018

۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت بازار (تومان)

توقف فروش


۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت نمایندگی (تومان)


نام خودرو

رنو داستر PE

به گزارش خبرخودرو،قیمت
روز انواع محصولات رنو در بازار ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۱ را می توانید در جدول زیر ببینید:


رنو اسکالا 2016

توقف فروش

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی