قیمت روز محصولات رنو در ۹ ارديبهشت ۱۴۰۱+جدول

رنو تلیسمان 2018

نام خودرو

۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰

به گزارش خبرخودرو،قیمت
روز انواع محصولات رنو در بازار
۹ ارديبهشت۱۴۰۱ را می توانید در جدول زیر ببینید:توقف فروش

۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف فروش

رنو فلوئنس 2017

توقف فروش

قیمت نمایندگی (تومان)

رنو کولئوس 2018

۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف فروش

قیمت بازار (تومان)

توقف فروش


رنو سیمبل PE، 2017

۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰

رنو فلوئنس E4، 2017

رنو اسکالا 2016

۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف فروش

رنو- Renault


توقف فروش

توقف فروش


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/654377/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%86%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B9-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

رنو داستر PE

۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی