قیمت روز محصولات رنو در ۹ ارديبهشت ۱۴۰۱+جدول

قیمت نمایندگی (تومان)


۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰

رنو اسکالا 2016

۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

رنو کولئوس 2018

رنو سیمبل PE، 2017

۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف فروش


رنو داستر PE

توقف فروش
منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/654377/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%86%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B9-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

توقف فروش


نام خودرو

قیمت بازار (تومان)

به گزارش خبرخودرو،قیمت
روز انواع محصولات رنو در بازار
۹ ارديبهشت۱۴۰۱ را می توانید در جدول زیر ببینید:


رنو فلوئنس E4، 2017

توقف فروش

توقف فروش

توقف فروش

توقف فروش


رنو فلوئنس 2017

توقف فروش

۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰

رنو- Renault


رنو تلیسمان 2018

۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی