قیمت روز محصولات سایپا در۷ شهریور ۱۴۰۲ +جدول


به گزارش خبرخودرو، قیمت روز انواع محصولات سایپا در بازار ۷ شهریور ۱۴۰۲ را می توانید در جدول زیر ببینید:سایپا

نام
خودرو

قیمت
بازار (تومان)

قیمت
کارخانه (تومان)


اطلس

به زودی

به زودی


ساینا G

به زودی

به زودی


سایناSتیپDA

۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰

۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰


سایناSدوگانه سوز

۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰


ساینا S
اتوماتیک

۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰


کوییک

۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰

۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰


کوییک تیپ DA

۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰


کوییک اتوماتیک

۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰


کوییکR

۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰


کوییکRتیپ DA

۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰


کوییک R اتوماتیک تیپ DA

۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰


کوییک R تیپS

به زودی

۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰


کوییک S تیپ DA

۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰

۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰


شاهین

۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰

۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰


شاهین اتوماتیک

—-

به زودی


سایپا 151

۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰


سایپا 151 تیپ DA

به زودی

۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰


سایپا 151 (لاینر)

۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰

۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰


وانت زامیاد

۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰

۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰


وانت زامیاد هیدرولیک

۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۳۹,۱۰۰,۰۰۰


وانت زامیاد گازسوز

۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰

۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰


وانت زامیاد گازسوز
(رادیال)

۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰

۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰


وانت زامیاد دیزل

۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰


وانت پادرا

۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰

۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰


وانت پادرا (لانگ)

به زودی

۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰


وانت پادرا (دوگانه
سوز)

۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰


پیکاپ کارون

۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰


پیکاپ زاگرس

۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰


چانگان CS35 تیپ 2

به زودی

۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰


چانگان CS35 تیپ 3

به زودی

۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/699242/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DB%B7-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی