قیمت روز محصولات سایپا در ۱۰ بهمن۱۴۰۱+جدول

۳۵۴,۸۰۰,۰۰۰


۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰

تیبا
2

کوییک
S

۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۹,۸۷۱,۰۰۰


سایپا
151

کوییک
R پلاس اتوماتیک

توقف
تولید


کوییک

وانت
زامیاد (آپشنال – رادیال)

وانت
زامیاد (آپشنال)

۳۸۹,۹۰۰,۰۰۰


۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰


۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰


۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰

کوییک
R

تیبا

وانت
زامیاد گازسوز (آپشنال)

۱۸۴,۸۳۰,۰۰۰


۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰

۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰

۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰

نام
خودرو

۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰


شاهین

سایپا

۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰


۲۸۷,۸۵۰,۰۰۰


۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۹,۹۹۸,۰۰۰


۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰

۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰


۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰


وانت
پادرا (پلاس) دوگانه سوز

 


۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰


وانت
زامیاد دیزل . یورو 5

۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰

ساینا

قیمت
کارخانه (تومان)


۳۴۴,۷۴۰,۰۰۰


ساینا
S

۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰

قیمت
بازار (تومان)

۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰


۳۱۳,۵۰۰,۰۰۰

وانت
پادرا (پلاس)

۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۰,۵۰۰,۰۰۰

۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰


کوییک
پلاس اتوماتیک

۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰

وانت
زامیاد گازسوز (آپشنال – رادیال)

توقف
تولید


۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰

 

۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/680446/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B0-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

پیکاپ
کارون

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی