قیمت روز محصولات سایپا در ۱۰ خرداد ۱۴۰۱+جدول

ساینا S

کوییک پلاس اتوماتیک

وانت زامیاد گازسوز
(آپشنال – رادیال)

سایپا 151

358،000،000

سایپا 111

 

به زودی


وانت زامیاد دیزل . یورو 5

تیبا (پلاس)

توقف تولید


سایپا 131

359،000،000

۲۵۸,۷۲۶,۰۰۰


قیمت کارخانه (تومان)


۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۴,۵۸۰,۰۰۰


توقف تولید


 


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/657874/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B0-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

به زودی


وانت زامیاد گازسوز
(آپشنال)

۲۸۵,۳۲۲,۰۰۰


۲۸۸,۱۲۲,۰۰۰


222،000،000

222،000،000

شاهین

348،000،000

۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰

به گزارش خبرخودرو،قیمت
روز انواع محصولات سایپا در بازار ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ را می توانید در جدول زیر ببینید:

وانت زامیاد (آپشنال)

۱۷۵,۶۱۰,۰۰۰


به زودی


415،000،000

۱۶۸,۰۶۱,۰۰۰


322،000،000

کوییک S

وانت پادرا (پلاس)

۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰

تیبا2 (پلاس)

۱۲۴,۷۱۱,۰۰۰


355،000،000

 

                                    سایپا


200،000،000

۱۲۶,۹۳۶,۰۰۰


کوییک

192،000،000

۳۱۶,۱۹۳,۰۰۰


به زودی

تیبا

۳۰۰,۸۹۱,۰۰۰۱۷۷,۹۰۶,۰۰۰


ناموجود

۱۵۰,۵۶۴,۰۰۰


ساینا پلاس

201،000،000

۱۸۴,۵۴۹,۰۰۰


قیمت بازار (تومان)

نام خودرو

 
213،000،000

ساینا

۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰

۱۱۹,۹۲۶,۰۰۰

۱۶۹,۸۱۷,۰۰۰

183،000،000

سایپا 151 (آپشنال)

کوییک R

تیبا 2

۲۷۷,۱۵۳,۰۰۰

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی