قیمت روز محصولات سایپا در ۱۰ دی ۱۴۰۱+جدول

ساینا

کوییک
S

 

۳۵۴,۸۰۰,۰۰۰


۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰


کوییک
پلاس اتوماتیک

۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰

وانت
زامیاد دیزل . یورو 5

۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰

۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰۱۶۹,۹۹۸,۰۰۰


۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰

۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰

 


 

توقف
تولید


۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰

نام
خودرو

۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰


۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰

۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت
کارخانه (تومان)


پیکاپ
کارون

وانت
پادرا (پلاس) دوگانه سوز

۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰

۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰


۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰


۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰

وانت
زامیاد (آپشنال)

وانت
پادرا (پلاس)

۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰


۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰


کوییک

 

۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰

۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰

کوییک
R

تیبا
2

ساینا
S

۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰

۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰


۳۸۹,۹۰۰,۰۰۰


۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰


۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰

۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰


وانت
زامیاد گازسوز (آپشنال)

شاهین

۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰

وانت
زامیاد گازسوز (آپشنال – رادیال)

۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰

وانت
زامیاد (آپشنال – رادیال)

۱۸۴,۸۳۰,۰۰۰


توقف
تولید


سایپا

 

کوییک
R پلاس اتوماتیک

۳۴۴,۷۴۰,۰۰۰


۲۸۷,۸۵۰,۰۰۰


به گزارش خبرخودرو،قیمت روز انواع محصولات سایپا در بازار ۱۰ دی ۱۴۰۱ را می توانید
در جدول زیر ببینید:


 


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/677656/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B0-%D8%AF%DB%8C-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

سایپا
151

۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تیبا

۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۹,۸۷۱,۰۰۰

قیمت
بازار (تومان)

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی