قیمت روز محصولات سایپا در ۱۱ تیر ۱۴۰۱+جدول

۱۲۴,۷۱۱,۰۰۰


شاهین

۱۸۴,۵۴۹,۰۰۰


کوییک

۲۸۵,۳۲۲,۰۰۰


به گزارش خبرخودرو،قیمت
روز انواع محصولات سایپا در بازار ۱۱ تیر ۱۴۰۱ را می توانید در جدول زیر ببینید:
۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰

تیبا2 (پلاس)

۲۸۸,۱۲۲,۰۰۰

 

کوییک پلاس اتوماتیک

۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید

۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰

قیمت کارخانه (تومان)

قیمت بازار (تومان)

۱۱۹,۹۲۶,۰۰۰

۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰

۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

کوییک R

۳۰۰,۸۹۱,۰۰۰

به زودی

۱۶۹,۸۱۷,۰۰۰


ساینا پلاس

۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد گازسوز (آپشنال)

سایپا

تیبا 2

۱۷۵,۶۱۰,۰۰۰


 


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/660840/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B1-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

وانت زامیاد دیزل . یورو 5

۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۶,۹۳۶,۰۰۰


نام خودرو

۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰

کوییک S

۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۷۷,۹۰۶,۰۰۰


سایپا 131

۱۶۸,۰۶۱,۰۰۰


وانت زامیاد (آپشنال)

۲۷۷,۱۵۳,۰۰۰


۲۵۸,۷۲۶,۰۰۰


به زودی


۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰

به زودی


وانت زامیاد گازسوز (آپشنال
– رادیال)

تیبا (پلاس)

۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰

 


۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰

سایپا 111

سایپا 151 (آپشنال)

۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۶,۱۹۳,۰۰۰


وانت پادرا (پلاس)

سایپا 151

ناموجود

تیبا

ساینا S

۱۵۰,۵۶۴,۰۰۰


ساینا

۳۴۴,۵۸۰,۰۰۰


۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید


توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی