قیمت روز محصولات سایپا در ۱۱ مرداد ۱۴۰۱+جدول

وانت
پادرا (پلاس)

قیمت
بازار (تومان)

۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰


۱۴۱,۸۴۵,۰۰۰


۱۲۴,۷۲۵,۰۰۰


سایپا

۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰


۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰


۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰

۲۷۷,۸۷۲,۰۰۰


۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰


تیبا
2

۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰


وانت
زامیاد گازسوز (آپشنال – رادیال)

 

۳۴۴,۵۸۰,۰۰۰


۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰

ساینا
S

۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۸۹,۵۰۰,۰۰۰


۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰

۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۶,۹۵۰,۰۰۰


کوییک
R

سایپا
131

تیبا
(پلاس)

۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۹,۸۳۱,۰۰۰


۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰


۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰

ساینا
پلاس

وانت
زامیاد دیزل . یورو 5

شاهین

کوییک
R پلاس اتوماتیک

تیبا

کوییک
پلاس اتوماتیک

۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰سایپا
151

کوییک

قیمت
کارخانه (تومان)


۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰

وانت
زامیاد (آپشنال)

۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰

وانت
زامیاد (آپشنال – رادیال)

به گزارش خبرخودرو،قیمت روز انواع محصولات سایپا در بازار ۱۱ مرداد ۱۴۰۱ را می
توانید در جدول زیر ببینید: 

۱۶۰,۴۷۷,۰۰۰

۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰

توقف
تولید

 


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/663831/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

 

ساینا

۳۶۴,۸۰۰,۰۰۰

۱۴۱,۸۴۵,۰۰۰

توقف
تولید

 

کوییک
S

وانت
زامیاد گازسوز (آپشنال)

سایپا
151 (آپشنال)

۲۸۷,۹۴۶,۰۰۰

۱۸۴,۶۶۲,۰۰۰

به
زودی

نام
خودرو

۱۸۶,۴۷۶,۰۰۰

۱۴۱,۸۴۵,۰۰۰

۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰

تیبا2
(پلاس)

ناموجود

سایپا
111

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی