قیمت روز محصولات سایپا در ۱۲ آذر ۱۴۰۱+جدول

۱۶۹,۹۹۸,۰۰۰


۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰


۳۴۴,۷۴۰,۰۰۰


وانت زامیاد گازسوز (آپشنال)

۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰


کوییک R پلاس اتوماتیک

به گزارش خبرخودرو،قیمت
روز انواع محصولات سایپا در بازار ۱۲ آذر ۱۴۰۱را می توانید در جدول زیر ببینید:۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰

نام خودرو

تیبا 2

 

۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید

۲۳۶,۵۰۰,۰۰۰

سایپا

۳۹۵,۷۰۰,۰۰۰

۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰

 

ساینا

۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰

۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰

۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰

کوییک

۲۲۲,۵۰۰,۰۰۰

 

 


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/675202/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B2-%D8%A2%D8%B0%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۲۸۷,۹۴۶,۰۰۰

کوییک R

 

۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰

سایپا 151

۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰

وانت زامیاد دیزل . یورو 5

۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰

تیبا

۳۵۴,۸۰۰,۰۰۰

شاهین

۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۲۷,۵۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد (آپشنال)

 

کوییک پلاس اتوماتیک

وانت زامیاد گازسوز (آپشنال
– رادیال)

۲۷۷,۸۷۲,۰۰۰

وانت پادرا (پلاس)

۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰

۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰

کوییک S

ساینا S

پیکاپ کارون

۱۶۰,۶۴۵,۰۰۰

۱۸۴,۸۳۰,۰۰۰

قیمت کارخانه (تومان)

۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد (آپشنال -
رادیال)

۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰

۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰

قیمت بازار (تومان)

۳۸۹,۹۰۰,۰۰۰

 

توقف تولید

وانت پادرا (پلاس) دوگانه
سوز

۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰

۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰

۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی