قیمت روز محصولات سایپا در ۱۲ آذر ۱۴۰۱+جدول


به گزارش خبرخودرو،قیمت
روز انواع محصولات سایپا در بازار ۱۲ آذر ۱۴۰۱را می توانید در جدول زیر ببینید: 

سایپا

 

نام خودرو

قیمت بازار (تومان)

 

قیمت کارخانه (تومان)

تیبا

۲۲۲,۵۰۰,۰۰۰

۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰

تیبا 2

۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید

ساینا

۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید

ساینا S

۲۳۶,۵۰۰,۰۰۰

۱۶۹,۹۹۸,۰۰۰

کوییک

۲۲۷,۵۰۰,۰۰۰

۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰

کوییک پلاس اتوماتیک

۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰

۲۷۷,۸۷۲,۰۰۰

کوییک R

۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰

کوییک R پلاس اتوماتیک

۲۸۷,۹۴۶,۰۰۰

کوییک S

۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۴,۸۳۰,۰۰۰

شاهین

۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۴,۷۴۰,۰۰۰

سایپا 151

۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۰,۶۴۵,۰۰۰

وانت زامیاد (آپشنال)

۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد (آپشنال -
رادیال)

۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۵۴,۸۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد گازسوز (آپشنال)

۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۸۹,۹۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد گازسوز (آپشنال
– رادیال)

۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۹۵,۷۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد دیزل . یورو 5

۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰

۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰

وانت پادرا (پلاس)

۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰

۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰

وانت پادرا (پلاس) دوگانه
سوز

۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰

۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ کارون

۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰

۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰

 

 

 

 


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/675202/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B2-%D8%A2%D8%B0%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی