قیمت روز محصولات سایپا در ۱۲ آذر ۱۴۰۱+جدول

۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰

تیبا 2

کوییک R

۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

کوییک S

وانت زامیاد دیزل . یورو 5

وانت پادرا (پلاس)

وانت زامیاد گازسوز (آپشنال
– رادیال)

قیمت بازار (تومان)

۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰


توقف تولید


 

۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۴,۸۳۰,۰۰۰


۲۲۲,۵۰۰,۰۰۰

۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰

۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ کارون

۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰

 


 

۲۷۷,۸۷۲,۰۰۰


۲۳۶,۵۰۰,۰۰۰

۳۸۹,۹۰۰,۰۰۰


کوییک پلاس اتوماتیک

تیبا

 


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/675202/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B2-%D8%A2%D8%B0%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

ساینا S

کوییک R پلاس اتوماتیک

کوییک

۳۴۴,۷۴۰,۰۰۰


سایپا 151

ساینا

۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰

۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰

 

۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۷,۹۴۶,۰۰۰


 

وانت زامیاد (آپشنال)

سایپا

۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰


۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰


شاهین

۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰


۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰

۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰


وانت زامیاد گازسوز (آپشنال)

۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰


توقف تولید


۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۰,۶۴۵,۰۰۰


وانت زامیاد (آپشنال -
رادیال)

۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰


۲۲۷,۵۰۰,۰۰۰

۱۶۹,۹۹۸,۰۰۰


به گزارش خبرخودرو،قیمت
روز انواع محصولات سایپا در بازار ۱۲ آذر ۱۴۰۱را می توانید در جدول زیر ببینید:
۳۹۵,۷۰۰,۰۰۰

 

وانت پادرا (پلاس) دوگانه
سوز

۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰

قیمت کارخانه (تومان)

۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۵۴,۸۰۰,۰۰۰

نام خودرو

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی