قیمت روز محصولات سایپا در ۱۲ آذر ۱۴۰۱+جدول

۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰

کوییک

 

کوییک R پلاس اتوماتیک

۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۰,۶۴۵,۰۰۰


سایپا 151

۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰


۳۴۴,۷۴۰,۰۰۰


 

توقف تولید


۱۸۴,۸۳۰,۰۰۰


۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰

۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰


 

به گزارش خبرخودرو،قیمت
روز انواع محصولات سایپا در بازار ۱۲ آذر ۱۴۰۱را می توانید در جدول زیر ببینید:


۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰

تیبا

۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰

وانت پادرا (پلاس)

۲۲۲,۵۰۰,۰۰۰

۱۶۹,۹۹۸,۰۰۰

کوییک R

ساینا

 


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/675202/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B2-%D8%A2%D8%B0%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰

۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد گازسوز (آپشنال)

۲۸۷,۹۴۶,۰۰۰

۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰

کوییک S

قیمت بازار (تومان)

۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد (آپشنال -
رادیال)

۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ کارون

۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰

قیمت کارخانه (تومان)


۳۸۹,۹۰۰,۰۰۰


توقف تولید


وانت زامیاد دیزل . یورو 5

تیبا 2

۲۳۶,۵۰۰,۰۰۰

ساینا S

۲۲۷,۵۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد گازسوز (آپشنال
– رادیال)

۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰


۳۵۴,۸۰۰,۰۰۰


وانت زامیاد (آپشنال)

کوییک پلاس اتوماتیک

۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰

شاهین

وانت پادرا (پلاس) دوگانه
سوز

۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰


 


۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۹۵,۷۰۰,۰۰۰


۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰


۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰


 

۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

سایپا

نام خودرو

۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰

 

۲۷۷,۸۷۲,۰۰۰


توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی