قیمت روز محصولات سایپا در ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ +جدول


به گزارش خبرخودرو، قیمت روز انواع محصولات سایپا در ۱۲ بازار شهریور ۱۴۰۲ را می توانید در جدول زیر ببینید:سایپا

نام
خودرو

قیمت
بازار (تومان)

قیمت
کارخانه (تومان)


اطلس

به زودی

به زودی


ساینا G

به زودی

به زودی


سایناSتیپDA

۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰

۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰


سایناSدوگانه سوز

۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰


ساینا S
اتوماتیک

۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰


کوییک

۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰


کوییک اتوماتیک

۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰


کوییکR

۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰


کوییک R اتوماتیک

۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰


کوییک R تیپS

به زودی

۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰


کوییک S

۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰

۲۷۶,۴۲۲,۰۰۰


شاهین

۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰

۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰


شاهین اتوماتیک

—-

به زودی


سایپا 151

۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰


سایپا 151 تیپ DA

به زودی

۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰


سایپا 151 (لاینر)

۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰


وانت زامیاد

۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰

۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰


وانت زامیاد هیدرولیک

۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۵۳۹,۱۰۰,۰۰۰


وانت زامیاد گازسوز

۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰


وانت زامیاد گازسوز
(رادیال)

۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰

۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰


وانت زامیاد دیزل

۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰

۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰


وانت پادرا

۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۹۹,8۰۰,۰۰۰


وانت پادرا (لانگ)

به زودی

۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰


وانت پادرا (دوگانه
سوز)

۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰

۶۴۵,8۰۰,۰۰۰


پیکاپ کارون

۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰


پیکاپ زاگرس

۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰


چانگان CS35 تیپ 2

به زودی

۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰


چانگان CS35 تیپ 3

به زودی

۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/699523/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی