قیمت روز محصولات سایپا در ۱۳ تیر ۱۴۰۱+جدول

۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید


ساینا S

تیبا2 (پلاس)

۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰

قیمت بازار (تومان)

۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۹,۸۱۷,۰۰۰


وانت زامیاد (آپشنال)

به زودی


۳۱۶,۱۹۳,۰۰۰


کوییک پلاس اتوماتیک

کوییک S

توقف تولید


کوییک

۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۸,۱۲۲,۰۰۰


به زودی

سایپا 151

 


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/661205/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B3-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

نام خودرو

تیبا

۱۷۷,۹۰۶,۰۰۰


۱۸۴,۵۴۹,۰۰۰


۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰

ساینا

۲۷۷,۱۵۳,۰۰۰


سایپا 131

۲۵۸,۷۲۶,۰۰۰


کوییک R

۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰

 

سایپا 111

۳۴۴,۵۸۰,۰۰۰


وانت زامیاد گازسوز (آپشنال)

۱۱۹,۹۲۶,۰۰۰


۱۶۸,۰۶۱,۰۰۰


سایپا 151 (آپشنال)

تیبا (پلاس)

۱۲۶,۹۳۶,۰۰۰


۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰

۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۰۰,۸۹۱,۰۰۰وانت زامیاد دیزل . یورو 5

سایپا

۱۲۴,۷۱۱,۰۰۰


شاهین

تیبا 2

۱۷۵,۶۱۰,۰۰۰


ناموجود

قیمت کارخانه (تومان)


۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰

به گزارش خبرخودرو،قیمت روز انواع محصولات سایپا
در بازار
۱۳ تیر
۱۴۰۱ را می
توانید در جدول زیر ببینید:


وانت زامیاد گازسوز (آپشنال
– رادیال)

۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۵,۳۲۲,۰۰۰

۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰

 

۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰

۱۵۰,۵۶۴,۰۰۰

ساینا پلاس

وانت پادرا (پلاس)

به زودی

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی