قیمت روز محصولات سایپا در ۱۳ تیر ۱۴۰۱+جدول

ناموجود

به زودی


۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۹,۸۱۷,۰۰۰


ساینا پلاس

۲۸۵,۳۲۲,۰۰۰


۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۶,۱۹۳,۰۰۰


۱۸۴,۵۴۹,۰۰۰


تیبا (پلاس)

سایپا 111

سایپا 151

 

ساینا

به گزارش خبرخودرو،قیمت روز انواع محصولات سایپا
در بازار
۱۳ تیر
۱۴۰۱ را می
توانید در جدول زیر ببینید:

وانت زامیاد دیزل . یورو 5

۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰

قیمت کارخانه (تومان)

کوییک

وانت زامیاد گازسوز (آپشنال
– رادیال)

۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰

نام خودرو

۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰

۱۵۰,۵۶۴,۰۰۰

سایپا 151 (آپشنال)

۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۰۰,۸۹۱,۰۰۰

به زودی

۱۱۹,۹۲۶,۰۰۰


وانت زامیاد (آپشنال)

۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰

کوییک پلاس اتوماتیک

تیبا2 (پلاس)

قیمت بازار (تومان)

۲۸۸,۱۲۲,۰۰۰


 


۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۶,۹۳۶,۰۰۰


۱۷۷,۹۰۶,۰۰۰


شاهین

۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰

۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید


۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰

سایپا

کوییک R

وانت زامیاد گازسوز (آپشنال)

وانت پادرا (پلاس)

 


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/661205/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B3-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۸,۷۲۶,۰۰۰


تیبا 2

۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید


۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰

تیبا

سایپا 131

۳۴۴,۵۸۰,۰۰۰


به زودی


ساینا S

۲۷۷,۱۵۳,۰۰۰


کوییک S

۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۴,۷۱۱,۰۰۰


۱۷۵,۶۱۰,۰۰۰


به زودی


۱۶۸,۰۶۱,۰۰۰


توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی