قیمت روز محصولات سایپا در ۱۴ اسفند ۱۴۰۰+جدول

۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰

ساینا

سایپا 151 (آپشنال)

۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۳,۵۰۰,۰۰۰

۱۷۵,۶۱۰,۰۰۰


۲۸۶,۷۲۶,۰۰۰


نام خودرو

به زودی


۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰

۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت بازار (تومان)

۱۲۳,۹۳۸,۰۰۰


۲۹۹,۸۵۰,۰۰۰


وانت زامیاد دیزل . یورو 5

توقف تولید


کوییک R

سایپا 111

۱۶۹,۰۴۴,۰۰۰


۲۸۳,۹۲۶,۰۰۰


ساینا پلاس

۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰

وانت پادرا (پلاس)

سایپا 131

به زودی


۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰

۱۴۹,۶۹۸,۰۰۰


توقف تولید


۲۷۷,۰۸۲,۰۰۰


۲۵۷,۶۸۸,۰۰۰


شاهین

کوییک S

۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۷۷,۲۳۳,۰۰۰


سایپا 151

تیبا2 (پلاس)

وانت زامیاد (آپشنال)

۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۷,۲۸۸,۰۰۰


۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰

کوییک

۱۲۶,۱۶۴,۰۰۰


ساینا S

قیمت کارخانه (تومان)


۱۸۳,۸۷۶,۰۰۰


تیبا 2

۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰

تیبا

۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد گازسوز
(آپشنال – رادیال)

به زودی


توقف تولید


۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۳,۶۹۳,۰۰۰
منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/649295/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B4-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰

۱۱۹,۱۵۳,۰۰۰


۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد گازسوز
(آپشنال)

به گزارش خبرخودرو،قیمت روز انواع محصولات سایپا در بازار ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ را می
توانید در جدول زیر ببینید:

کوییک پلاس اتوماتیک

 سایپا


۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰

تیبا (پلاس)

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی