قیمت روز محصولات سایپا در ۱۵ تیر ۱۴۰۱+جدول

۲۷۷,۱۵۳,۰۰۰


۱۸۴,۵۴۹,۰۰۰


۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰


سایپا

شاهین

سایپا 151 (آپشنال)

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰

تیبا

وانت زامیاد گازسوز (آپشنال)

۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰


۱۶۸,۰۶۱,۰۰۰


۱۲۴,۷۱۱,۰۰۰


 


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/661461/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B5-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

کوییک

وانت زامیاد دیزل . یورو 5

۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ 


۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۶,۹۳۶,۰۰۰


۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰

نام خودرو

به زودی


۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰

۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰


تیبا (پلاس)

۱۷۷,۹۰۶,۰۰۰


قیمت بازار (تومان)

به زودی


۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰

سایپا 131

وانت زامیاد گازسوز (آپشنال
– رادیال)

سایپا 151

سایپا 111

کوییک R

قیمت کارخانه (تومان)


توقف تولید


به زودی

۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰

تیبا 2

توقف تولید


وانت زامیاد (آپشنال)

۱۸۶,۴۷۰,۰۰۰


۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰

ساینا پلاس

کوییک پلاس اتوماتیک

۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰

به گزارش خبرخودرو،قیمت روز انواع محصولات سایپا
در بازار
۱۵ تیر
۱۴۰۱ را می
توانید در جدول زیر ببینید:به زودی

ساینا

ساینا S

وانت پادرا (پلاس)

۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۰,۴۷۷,۰۰۰

۳۴۴,۵۸۰,۰۰۰

۱۱۹,۹۲۶,۰۰۰

۱۶۹,۸۱۷,۰۰۰

۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید

 

تیبا2 (پلاس)

کوییک S

۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰

ناموجود

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی