قیمت روز محصولات سایپا در ۱۵ تیر ۱۴۰۱+جدول

۱۱۹,۹۲۶,۰۰۰


۱۸۶,۴۷۰,۰۰۰


وانت زامیاد دیزل . یورو 5

به زودی


۱۶۰,۴۷۷,۰۰۰


تیبا 2

۱۲۶,۹۳۶,۰۰۰


تیبا2 (پلاس)

۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰

تیبا (پلاس)

ساینا پلاس

 


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/661461/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B5-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

 


۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۴,۵۸۰,۰۰۰


۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰


به زودی


۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰

۱۷۷,۹۰۶,۰۰۰


ساینا

۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰

کوییک پلاس اتوماتیک

۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰

کوییک S

قیمت کارخانه (تومان)


قیمت بازار (تومان)

تیبا

سایپا

به زودی

۱۶۹,۸۱۷,۰۰۰


کوییک R

سایپا 111

۱۸۴,۵۴۹,۰۰۰


وانت زامیاد گازسوز (آپشنال)

۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰

به زودی


۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد گازسوز (آپشنال
– رادیال)

شاهین

 

وانت پادرا (پلاس)

سایپا 131

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

ناموجود

توقف تولید


۱۶۸,۰۶۱,۰۰۰


توقف تولید


۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰

۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰


ساینا S

سایپا 151

توقف تولید


نام خودرو

۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰

سایپا 151 (آپشنال)

۱۲۴,۷۱۱,۰۰۰


۲۷۷,۱۵۳,۰۰۰


۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰

به گزارش خبرخودرو،قیمت روز انواع محصولات سایپا
در بازار
۱۵ تیر
۱۴۰۱ را می
توانید در جدول زیر ببینید:


۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰

کوییک

وانت زامیاد (آپشنال)

۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی