قیمت روز محصولات سایپا در ۱۶ بهمن۱۴۰۱+جدول

۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۷,۸۵۰,۰۰۰


۱۶۹,۹۹۸,۰۰۰


قیمت
بازار (تومان)

۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰

کوییک
R

۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰


وانت
زامیاد گازسوز (آپشنال)

 


توقف
تولید


تیبا

۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰


پیکاپ
کارون

۳۸۹,۹۰۰,۰۰۰


توقف
تولید


۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰

 

۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰


کوییک

۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰


۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰


ساینا
S

شاهین

۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰

سایپا
151

۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۴,۸۳۰,۰۰۰


۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۴,۷۴۰,۰۰۰


سایپا

۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰


۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰

۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰


کوییک
R پلاس اتوماتیک

کوییک
S

۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰

کوییک
پلاس اتوماتیک

قیمت
کارخانه (تومان)


۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰


۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰

۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰

وانت
زامیاد (آپشنال – رادیال)

۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰

وانت
زامیاد (آپشنال)

وانت
زامیاد دیزل . یورو 5

به گزارش خبرخودرو،قیمت روز انواع محصولات سایپا در بازار ۱۶ بهمن۱۴۰۱ را می توانید
در جدول زیر ببینید:تیبا
2

وانت
زامیاد گازسوز (آپشنال – رادیال)

ساینا

۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰

نام
خودرو

۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/681017/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B6-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۳۵۴,۸۰۰,۰۰۰


وانت
پادرا (پلاس)

وانت
پادرا (پلاس) دوگانه سوز

۱۹۹,۷۷۱,۰۰۰


۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰


۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی