قیمت روز محصولات سایپا در ۱۶ بهمن۱۴۰۱+جدول

وانت
پادرا (پلاس)

۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰


۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۵۴,۸۰۰,۰۰۰


۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰


۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰

تیبا

۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰

سایپا
151

 

۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰

توقف
تولید


۳۸۹,۹۰۰,۰۰۰


۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰


۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰

 


وانت
زامیاد گازسوز (آپشنال)

۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰


کوییک
S

۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰

ساینا
S

کوییک
پلاس اتوماتیک

۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰


۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰

وانت
زامیاد دیزل . یورو 5

توقف
تولید


کوییک

کوییک
R پلاس اتوماتیک

۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰
منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/681017/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B6-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

وانت
پادرا (پلاس) دوگانه سوز

۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰

۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰


وانت
زامیاد گازسوز (آپشنال – رادیال)

تیبا
2

۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰


قیمت
بازار (تومان)

پیکاپ
کارون

۲۸۷,۸۵۰,۰۰۰


۱۸۴,۸۳۰,۰۰۰


به گزارش خبرخودرو،قیمت روز انواع محصولات سایپا در بازار ۱۶ بهمن۱۴۰۱ را می توانید
در جدول زیر ببینید:۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰

کوییک
R

نام
خودرو

۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۹۹,۷۷۱,۰۰۰

سایپا

وانت
زامیاد (آپشنال – رادیال)

ساینا

قیمت
کارخانه (تومان)

۳۴۴,۷۴۰,۰۰۰

۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰

وانت
زامیاد (آپشنال)

۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰

۱۶۹,۹۹۸,۰۰۰

شاهین

۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی