قیمت روز محصولات سایپا در ۱۶ مرداد ۱۴۰۱+جدول 

سایپا

 


نام خودرو

قیمت بازار (تومان)

قیمت کارخانه (تومان)


سایپا 111

ناموجود

توقف تولید


سایپا 131

ناموجود

توقف تولید


سایپا 151

۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۰,۴۷۷,۰۰۰


سایپا 151 (آپشنال)

ناموجود

۱۸۶,۴۷۶,۰۰۰


تیبا

۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰


تیبا (پلاس)

۱۴۱,۸۴۵,۰۰۰


تیبا 2

۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۶,۹۵۰,۰۰۰


تیبا2 (پلاس)

۱۴۱,۸۴۵,۰۰۰


ساینا

۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۴,۷۲۵,۰۰۰


ساینا پلاس

به زودی

۱۴۱,۸۴۵,۰۰۰


ساینا S

۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۹,۸۳۱,۰۰۰


کوییک

۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰


کوییک پلاس اتوماتیک

۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰

۲۷۷,۸۷۲,۰۰۰


کوییک R

۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰


کوییک R پلاس اتوماتیک

۲۸۷,۹۴۶,۰۰۰


کوییک S

۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۴,۶۶۲,۰۰۰


شاهین

۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۴,۵۸۰,۰۰۰


وانت زامیاد (آپشنال)

۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰


وانت زامیاد (آپشنال -
رادیال)

۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰


وانت زامیاد گازسوز (آپشنال)

۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰


وانت زامیاد گازسوز (آپشنال
– رادیال)

۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۶۴,۸۰۰,۰۰۰


وانت زامیاد دیزل . یورو 5

۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۸۹,۵۰۰,۰۰۰


وانت پادرا (پلاس)

۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/664196/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B6-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی