قیمت روز محصولات سایپا در ۱۶ مرداد ۱۴۰۱+جدول

ساینا

۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰


ساینا S

قیمت کارخانه (تومان)


ساینا پلاس

۱۶۰,۴۷۷,۰۰۰


کوییک S

توقف تولید


وانت زامیاد (آپشنال -
رادیال)

۳۸۹,۵۰۰,۰۰۰


قیمت بازار (تومان)

به زودی

کوییک R پلاس اتوماتیک

۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/664196/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B6-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۱۴۱,۸۴۵,۰۰۰


سایپا 151 (آپشنال)

وانت زامیاد گازسوز (آپشنال
– رادیال)

۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰

۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰

سایپا 151

۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰

تیبا 2

وانت زامیاد (آپشنال)

۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۴,۷۲۵,۰۰۰


نام خودرو

کوییک پلاس اتوماتیک

۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰


۳۶۴,۸۰۰,۰۰۰


۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰

سایپا 111

۱۴۱,۸۴۵,۰۰۰


۲۷۷,۸۷۲,۰۰۰


تیبا (پلاس)

تیبا

۱۲۶,۹۵۰,۰۰۰


۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰

 


۱۸۶,۴۷۶,۰۰۰


وانت زامیاد گازسوز (آپشنال)

۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰

شاهین

 

۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۴,۶۶۲,۰۰۰


توقف تولید


۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰


سایپا 131

۲۸۷,۹۴۶,۰۰۰


۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰


ناموجود

۱۴۱,۸۴۵,۰۰۰


وانت پادرا (پلاس)

سایپا

۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۹,۸۳۱,۰۰۰


تیبا2 (پلاس)

۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد دیزل . یورو 5

۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰


کوییک R

کوییک

۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰

ناموجود

۳۴۴,۵۸۰,۰۰۰


ناموجود

۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰


توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی