قیمت روز محصولات سایپا در ۱۶ مرداد ۱۴۰۱+جدول

کوییک R

۳۶۴,۸۰۰,۰۰۰


۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰


کوییک

۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰


ساینا پلاس

تیبا2 (پلاس)

سایپا 151 (آپشنال)

تیبا (پلاس)

۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰


 

ساینا

شاهین

توقف تولید


۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۹,۸۳۱,۰۰۰


۱۴۱,۸۴۵,۰۰۰


۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰


کوییک R پلاس اتوماتیک

سایپا

ناموجود

سایپا 151

۱۸۶,۴۷۶,۰۰۰


ساینا S

۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۷,۹۴۶,۰۰۰


۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰

ناموجود

۱۸۴,۶۶۲,۰۰۰


توقف تولید


۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/664196/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B6-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۱۴۱,۸۴۵,۰۰۰


۱۶۰,۴۷۷,۰۰۰


۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۸۹,۵۰۰,۰۰۰


وانت زامیاد (آپشنال -
رادیال)

وانت زامیاد گازسوز (آپشنال)

ناموجود

وانت زامیاد (آپشنال)

۱۴۱,۸۴۵,۰۰۰


سایپا 111

۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۶,۹۵۰,۰۰۰


کوییک S

کوییک پلاس اتوماتیک

 


وانت زامیاد گازسوز (آپشنال
– رادیال)

۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد دیزل . یورو 5

وانت پادرا (پلاس)

تیبا

قیمت کارخانه (تومان)


سایپا 131

تیبا 2

به زودی

۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰


۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰

۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰

قیمت بازار (تومان)

۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۴,۷۲۵,۰۰۰


۳۴۴,۵۸۰,۰۰۰


۲۷۷,۸۷۲,۰۰۰


۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰


۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰

۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰

نام خودرو

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی