قیمت روز محصولات سایپا در ۱۸ اسفند ۱۴۰۰+جدول

تیبا (پلاس)

ساینا

به زودی


وانت پادرا (پلاس)

به زودی


توقف تولید


۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۱۹,۱۵۳,۰۰۰


۱۷۵,۶۱۰,۰۰۰


۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰

۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۷,۵۷۸,۰۰۰


۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۱,۷۰۰,۰۰۰


وانت زامیاد (آپشنال)

۲۵۷,۶۸۸,۰۰۰


۱۲۵,۰۷۷,۰۰۰


۱۲۳,۹۳۸,۰۰۰


سایپا 111

ساینا پلاس

نام خودرو

۱۴۶,۹۰۱,۰۰۰


  سایپا


۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۳,۹۲۶,۰۰۰


وانت زامیاد گازسوز
(آپشنال)

به گزارش خبرخودرو،قیمت روز انواع
محصولات سایپا در بازار
۱۸ اسفند ۱۴۰۰ را
می توانید در جدول زیر ببینید:۱۶۵,۸۳۸,۰۰۰

۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰

کوییک S

تیبا 2

۲۸۶,۷۲۶,۰۰۰

۱۷۷,۲۳۳,۰۰۰

۱۸۳,۸۷۶,۰۰۰

شاهین

۳۴۳,۷۹۳,۰۰۰


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/649780/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B8-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۹۷,۵۰۰,۰۰۰

به زودی


۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۷۷,۰۸۲,۰۰۰


کوییک پلاس اتوماتیک

۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰

۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰

کوییک

تیبا

تیبا2 (پلاس)

توقف تولید


سایپا 131

وانت زامیاد دیزل . یورو 5

قیمت کارخانه (تومان)


۲۹۹,۸۵۰,۰۰۰


قیمت بازار (تومان)

۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰

سایپا 151

وانت زامیاد گازسوز
(آپشنال – رادیال)

سایپا 151 (آپشنال)

کوییک R

ساینا S

۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی