قیمت روز محصولات سایپا در ۱۸ اسفند ۱۴۰۰+جدول

۱۸۳,۸۷۶,۰۰۰


۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد دیزل . یورو 5

وانت زامیاد گازسوز
(آپشنال)

۳۱۱,۷۰۰,۰۰۰


۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰

ساینا پلاس

توقف تولید


تیبا

۱۴۶,۹۰۱,۰۰۰


۲۸۳,۹۲۶,۰۰۰


  سایپا


سایپا 111

۱۹۷,۵۰۰,۰۰۰

به زودی


شاهین

به گزارش خبرخودرو،قیمت روز انواع
محصولات سایپا در بازار
۱۸ اسفند ۱۴۰۰ را
می توانید در جدول زیر ببینید:توقف تولید

۱۷۷,۲۳۳,۰۰۰

تیبا (پلاس)

تیبا 2

۲۹۹,۸۵۰,۰۰۰

۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد گازسوز
(آپشنال – رادیال)

۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰

کوییک R

وانت پادرا (پلاس)

به زودی

۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰

ساینا S

۱۲۵,۰۷۷,۰۰۰

۱۱۹,۱۵۳,۰۰۰

قیمت بازار (تومان)

کوییک پلاس اتوماتیک

ساینا

۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

۲۷۷,۰۸۲,۰۰۰

سایپا 151 (آپشنال)

۳۴۳,۷۹۳,۰۰۰


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/649780/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B8-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۱۷۵,۶۱۰,۰۰۰


۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰

تیبا2 (پلاس)

قیمت کارخانه (تومان)


۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۵,۸۳۸,۰۰۰


۱۲۳,۹۳۸,۰۰۰


نام خودرو

۲۵۷,۶۸۸,۰۰۰


۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۷,۵۷۸,۰۰۰


۲۸۶,۷۲۶,۰۰۰


۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد (آپشنال)

۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰

۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰

سایپا 151

سایپا 131

۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰

کوییک

۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰

کوییک S

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی