قیمت روز محصولات سایپا در ۱۸ اسفند ۱۴۰۰+جدول

وانت زامیاد گازسوز
(آپشنال)

۱۲۳,۹۳۸,۰۰۰


۲۷۷,۰۸۲,۰۰۰


به گزارش خبرخودرو،قیمت روز انواع
محصولات سایپا در بازار
۱۸ اسفند ۱۴۰۰ را
می توانید در جدول زیر ببینید:۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰

تیبا2 (پلاس)

سایپا 111

۱۶۷,۵۷۸,۰۰۰

۲۹۹,۸۵۰,۰۰۰

۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

قیمت بازار (تومان)

۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰

کوییک R

۱۱۹,۱۵۳,۰۰۰

۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰

وانت پادرا (پلاس)

وانت زامیاد (آپشنال)

کوییک S

۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۵,۰۷۷,۰۰۰

تیبا (پلاس)

۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰

ساینا پلاس

سایپا 131

کوییک پلاس اتوماتیک

نام خودرو

۱۷۷,۲۳۳,۰۰۰

۱۹۷,۵۰۰,۰۰۰

تیبا

وانت زامیاد دیزل . یورو 5

به زودی

۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰

ساینا S

۳۴۳,۷۹۳,۰۰۰


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/649780/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B8-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۲۵۷,۶۸۸,۰۰۰


شاهین

۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۴۶,۹۰۱,۰۰۰


۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰

۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰

کوییک

۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰

۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰

سایپا 151 (آپشنال)

۱۷۵,۶۱۰,۰۰۰


سایپا 151

۳۱۱,۷۰۰,۰۰۰


وانت زامیاد گازسوز
(آپشنال – رادیال)

ساینا

  سایپا


توقف تولید


۱۶۵,۸۳۸,۰۰۰


قیمت کارخانه (تومان)


۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید


۱۸۳,۸۷۶,۰۰۰


تیبا 2

۲۸۶,۷۲۶,۰۰۰


۲۸۳,۹۲۶,۰۰۰


۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی