قیمت روز محصولات سایپا در ۱۸ خرداد ۱۴۰۱+جدول

184،549،000


359،000،000

360،000،000

288،122،000


285،322،000


کوییک R

ساینا S

ناموجود

سایپا 151 (آپشنال)

                                                     


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/658489/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B8-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

ساینا

300،891،000

کوییک پلاس اتوماتیک

توقف تولید


به زودی


150،564،000


کوییک

124،711،000


212،000،000

به زودی

126،936،000


تیبا

کوییک S

414،000،000

وانت زامیاد گازسوز (آپشنال)

192،000،000

تیبا2 (پلاس)

قیمت بازار (تومان)

شاهین

سایپا 151

سایپا 111

قیمت کارخانه (تومان)


224،000،000

وانت پادرا (پلاس)

توقف تولید


وانت زامیاد دیزل . یورو 5

213،000،000

220،000،000

سایپا 131

۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰

323،000،000

تیبا (پلاس)

ساینا پلاس

386،000،000

                                 
سایپا


119،926،000


168،061،000


وانت زامیاد (آپشنال)

وانت زامیاد گازسوز (آپشنال – رادیال)

177،906،000


175،610،000


277،153،000


به زودی


202،000،000

تیبا 2

به گزارش خبرخودرو،قیمت روز انواع محصولات سایپا در بازار ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ را می
توانید در جدول زیر ببینید:

169،817،000


به زودی


361،000،000

نام خودرو

346،000،000

344،580،000


316،193،000


202،000،000

 

229،000،000

258،726،000


 

181،000،000

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی