قیمت روز محصولات سایپا در ۱۸ دی ۱۴۰۱+جدول

۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰

۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰


کوییک R

پیکاپ کارون

کوییک پلاس اتوماتیک

۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰

۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰

۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰

۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰

۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰
منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/678411/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B8-%D8%AF%DB%8C-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

ساینا

ساینا S

شاهین

کوییک S

۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰

 

۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰


۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰


نام خودرو

۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰


وانت پادرا (پلاس)

۱۸۴,۸۳۰,۰۰۰


۳۵۴,۸۰۰,۰۰۰


۱۶۹,۹۹۸,۰۰۰


سایپا 151

۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰

سایپا

وانت زامیاد (آپشنال)

۲۸۷,۸۵۰,۰۰۰


وانت زامیاد (آپشنال -
رادیال)

وانت پادرا (پلاس) دوگانه
سوز

۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰


۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰

کوییک R پلاس اتوماتیک

۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰


کوییک

۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰

۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰

 


توقف تولید


۳۴۴,۷۴۰,۰۰۰


۱۶۹,۸۷۱,۰۰۰


تیبا

قیمت کارخانه (تومان)


وانت زامیاد گازسوز (آپشنال
– رادیال)

۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰

۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰


۳۸۹,۹۰۰,۰۰۰


توقف تولید


۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰

قیمت بازار (تومان)

۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰


۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰

تیبا 2

وانت زامیاد دیزل . یورو 5

وانت زامیاد گازسوز (آپشنال)

به گزارش خبرخودرو،قیمت
روز انواع محصولات سایپا در بازار ۱۸ دی ۱۴۰۱ را می توانید در جدول زیر ببینید:


۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰

۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی