قیمت روز محصولات سایپا در ۱۸ دی ۱۴۰۱+جدول

سایپا 151

۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰

کوییک R

۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰


۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰


۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰
منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/678411/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B8-%D8%AF%DB%8C-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد (آپشنال)

۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰


کوییک

قیمت کارخانه (تومان)


نام خودرو

ساینا S

تیبا

۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰

۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰


۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰

ساینا

۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰


پیکاپ کارون

توقف تولید


۱۸۴,۸۳۰,۰۰۰


۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰

۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰

کوییک R پلاس اتوماتیک

کوییک پلاس اتوماتیک

وانت زامیاد (آپشنال -
رادیال)

۲۸۷,۸۵۰,۰۰۰


۳۸۹,۹۰۰,۰۰۰


 


۱۶۹,۸۷۱,۰۰۰


۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰

۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰


وانت پادرا (پلاس)

۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰

کوییک S

۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰


سایپا

۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰

به گزارش خبرخودرو،قیمت
روز انواع محصولات سایپا در بازار ۱۸ دی ۱۴۰۱ را می توانید در جدول زیر ببینید:۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۵۴,۸۰۰,۰۰۰

 

۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰

شاهین

۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰

قیمت بازار (تومان)

توقف تولید

۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰

۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰

وانت زامیاد گازسوز (آپشنال
– رادیال)

۱۶۹,۹۹۸,۰۰۰

وانت زامیاد دیزل . یورو 5

۳۴۴,۷۴۰,۰۰۰

۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰

وانت پادرا (پلاس) دوگانه
سوز

وانت زامیاد گازسوز (آپشنال)

۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰

تیبا 2

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی