قیمت روز محصولات سایپا در ۱۹ فروردين ۱۴۰۱+جدول

کوییک

سایپا 151 (آپشنال)

کوییک R

۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰

شاهین

کوییک S

۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰

۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰

نام خودرو

ساینا

۱۷۵,۶۱۰,۰۰۰


وانت زامیاد (آپشنال)

وانت زامیاد دیزل . یورو 5

 


سایپا 111

۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

قیمت بازار (تومان)

۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰

 

به زودی

توقف تولید

۱۲۳,۹۳۸,۰۰۰

سایپا 151

۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰

 

سایپا


۲۸۳,۹۲۶,۰۰۰

۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۵,۰۷۷,۰۰۰

ساینا S

۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰

۱۱۹,۱۵۳,۰۰۰

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تیبا

۳۱۵,۱۵۶,۰۰۰

۲۷۷,۰۸۲,۰۰۰

ساینا پلاس

۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰

 


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/652242/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B9-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۱۸۳,۸۷۶,۰۰۰

 

توقف تولید

وانت زامیاد گازسوز
(آپشنال)

۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰

وانت پادرا (پلاس)

به گزارش خبرخودرو،قیمت روز انواع سایپا در
بازار
۱۹ فروردين
۱۴۰۱ را می
توانید در جدول زیر ببینید:

۲۸۶,۷۲۶,۰۰۰

۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

تیبا 2

کوییک پلاس اتوماتیک

۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۷,۵۷۸,۰۰۰

۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰

۱۷۷,۲۳۳,۰۰۰

تیبا2 (پلاس)

۲۵۷,۶۸۸,۰۰۰

سایپا 131

۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۴۶,۹۰۱,۰۰۰

۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد گازسوز
(آپشنال – رادیال)

قیمت کارخانه (تومان)

۲۹۹,۸۵۰,۰۰۰

۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۳,۷۹۳,۰۰۰

۱۶۵,۸۳۸,۰۰۰


تیبا (پلاس)

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی