قیمت روز محصولات سایپا در ۱۹ فروردين ۱۴۰۲+جدول

۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰

تیبا

۱۹۰,۴۲۰,۰۰۰


۳۴۴,۷۴۰,۰۰۰


سایپا

۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰


۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰


۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد دیزل . یورو 5

قیمت کارخانه (تومان)


۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰

کوییک

به گزارش خبرخودرو،قیمت
روز انواع محصولات سایپا در بازار ۱۹ فروردين ۱۴۰۲ را می توانید در جدول زیر ببینید:

۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰

۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰

۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰

۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد گازسوز (آپشنال)

۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰

۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۴,۸۹۳,۰۰۰

شاهین

وانت پادرا (پلاس) دوگانه
سوز

۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰

 

۱۷۵,۱۲۸,۰۰۰

۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد گازسوز (آپشنال
– رادیال)

ساینا S

وانت زامیاد (آپشنال -
رادیال)

کوییک R پلاس اتوماتیک

۳۸۹,۹۰۰,۰۰۰

۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰

۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰

۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد (آپشنال)

قیمت بازار (تومان)

۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰

تیبا 2

نام خودرو

کوییک R

۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/685581/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B9-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

سایپا 151

کوییک پلاس اتوماتیک

ساینا

۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰

ناموجود

۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰

کوییک S

وانت پادرا (پلاس)

 

پیکاپ کارون

۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰

۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰

۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۲۴,۷۰۰,۰۰۰


۲۸۷,۸۵۰,۰۰۰


۳۵۴,۸۰۰,۰۰۰


سایپا 151 (آپشنال)

۱۲۷,۱۱۷,۰۰۰


۱۹۹,۷۷۱,۰۰۰


۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰


۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰

۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی