قیمت روز محصولات سایپا در ۲۰ آذر ۱۴۰۱+جدول

ساینا

۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد گازسوز (آپشنال)

 


۳۴۴,۷۴۰,۰۰۰


۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰

تیبا

۱۶۹,۸۷۱,۰۰۰


۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰


۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰

۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰


تیبا 2

۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰

به گزارش خبرخودرو،قیمت
روز انواع محصولات سایپا در بازار ۲۰ آذر ۱۴۰۱را می توانید در جدول زیر ببینید:

۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰

سایپا 151

کوییک S

۳۸۹,۹۰۰,۰۰۰

سایپا

۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰

وانت پادرا (پلاس) دوگانه
سوز

 

۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰

کوییک R

۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد گازسوز (آپشنال
– رادیال)

۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ کارون

قیمت بازار (تومان)

۳۵۴,۸۰۰,۰۰۰

۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰

۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید

۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید

۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت کارخانه (تومان)

وانت زامیاد (آپشنال -
رادیال)

وانت زامیاد (آپشنال)

۱۸۴,۸۳۰,۰۰۰

۱۶۹,۹۹۸,۰۰۰

۳۹۵,۷۰۰,۰۰۰

شاهین

وانت زامیاد دیزل . یورو 5

ساینا S

کوییک پلاس اتوماتیک

۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰

۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰

۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

کوییک

کوییک R پلاس اتوماتیک

۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰

وانت پادرا (پلاس)

۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/676002/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B0-%D8%A2%D8%B0%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۲۸۷,۸۵۰,۰۰۰


نام خودرو

۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی