قیمت روز محصولات سایپا در ۲۰ دی ۱۴۰۱+جدول

کوییک
R

۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰


۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰


وانت
زامیاد (آپشنال)

۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰

۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰

نام
خودرو

وانت
زامیاد گازسوز (آپشنال)

توقف
تولید


وانت
پادرا (پلاس)

قیمت
کارخانه (تومان)


۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰

 

۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰


۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰


کوییک
پلاس اتوماتیک

۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰
منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/678653/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B0-%D8%AF%DB%8C-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

وانت
زامیاد (آپشنال – رادیال)

تیبا

تیبا
2

۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰


۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰


۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۴,۷۴۰,۰۰۰


۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰


۲۸۷,۸۵۰,۰۰۰


توقف
تولید


۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۵۴,۸۰۰,۰۰۰


۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰


۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰

 


وانت
پادرا (پلاس) دوگانه سوز

۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ
کارون

کوییک
S

۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰

۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۹,۸۷۱,۰۰۰


۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰

وانت
زامیاد دیزل . یورو 5

کوییک
R پلاس اتوماتیک

۱۶۹,۹۹۸,۰۰۰


ساینا
S

۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰

قیمت
بازار (تومان)

۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰

سایپا
151

ساینا

۱۸۴,۸۳۰,۰۰۰


۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

به گزارش خبرخودرو،قیمت
روز انواع محصولات سایپا در بازار
۲۰ دی ۱۴۰۱ را می
توانید در جدول زیر ببینید:۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰

سایپا

۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰

۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰

وانت
زامیاد گازسوز (آپشنال – رادیال)

۳۸۹,۹۰۰,۰۰۰

شاهین

کوییک

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی