قیمت روز محصولات سایپا در ۲۳ آبان ۱۴۰۱+جدول


به گزارش خبرخودرو،قیمت روز انواع محصولات سایپا در بازار ۲۳ آبان ۱۴۰۱را می توانید
در جدول زیر ببینید: 

سایپا

 

نام
خودرو

قیمت
بازار (تومان)

قیمت
کارخانه (تومان)

تیبا

۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰

تیبا
2

۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰

توقف
تولید

ساینا

۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف
تولید

ساینا
S

۲۲۸,۵۰۰,۰۰۰

۱۶۹,۸۳۱,۰۰۰

کوییک

۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰

۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰

کوییک
پلاس اتوماتیک

۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۷۷,۸۷۲,۰۰۰

کوییک
R

۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰

کوییک
R پلاس اتوماتیک

۲۸۷,۹۴۶,۰۰۰

کوییک
S

۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۴,۶۶۲,۰۰۰

شاهین

۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۴,۵۸۰,۰۰۰

سایپا
151

۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۰,۴۷۷,۰۰۰

وانت
زامیاد (آپشنال)

۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰

وانت
زامیاد (آپشنال – رادیال)

۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰

وانت
زامیاد گازسوز (آپشنال)

۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰

وانت
زامیاد گازسوز (آپشنال – رادیال)

۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰

۳۶۴,۸۰۰,۰۰۰

وانت
زامیاد دیزل . یورو 5

۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰

۳۸۹,۵۰۰,۰۰۰

وانت
پادرا (پلاس)

۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰

وانت
پادرا (پلاس) دوگانه سوز

۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ
کارون

۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/673391/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B3-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی