قیمت روز محصولات سایپا در ۲۳ آبان ۱۴۰۱+جدول

توقف
تولید


کوییک

تیبا

 

توقف
تولید


۳۸۹,۵۰۰,۰۰۰


وانت
زامیاد (آپشنال – رادیال)

۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰

کوییک
R

وانت
زامیاد گازسوز (آپشنال – رادیال)

۳۴۴,۵۸۰,۰۰۰


وانت
پادرا (پلاس) دوگانه سوز

۱۶۰,۴۷۷,۰۰۰


۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰


نام
خودرو

۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰


۲۸۷,۹۴۶,۰۰۰


وانت
زامیاد دیزل . یورو 5

ساینا

۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰


۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰

۲۲۸,۵۰۰,۰۰۰

 


پیکاپ
کارون

تیبا
2

کوییک
R پلاس اتوماتیک

۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰

۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰


۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰

۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰


۱۶۹,۸۳۱,۰۰۰


قیمت
بازار (تومان)

شاهین

وانت
پادرا (پلاس)

سایپا
151

۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰


ساینا
S

کوییک
S

۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰


وانت
زامیاد گازسوز (آپشنال)

۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰

۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰

۳۶۴,۸۰۰,۰۰۰


۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰

۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰

۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۷۷,۸۷۲,۰۰۰


۱۸۴,۶۶۲,۰۰۰


۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰

سایپا

کوییک
پلاس اتوماتیک

وانت
زامیاد (آپشنال)

۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/673391/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B3-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

قیمت
کارخانه (تومان)


۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰


به گزارش خبرخودرو،قیمت روز انواع محصولات سایپا در بازار ۲۳ آبان ۱۴۰۱را می توانید
در جدول زیر ببینید:

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی