قیمت روز محصولات سایپا در ۲۳ آبان ۱۴۰۱+جدول

۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰

کوییک
S

۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰

۳۴۴,۵۸۰,۰۰۰


کوییک

وانت
زامیاد گازسوز (آپشنال – رادیال)

شاهین

۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰


نام
خودرو

قیمت
بازار (تومان)

۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰

۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰

۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ
کارون

۱۶۰,۴۷۷,۰۰۰


سایپا

تیبا

۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰

 


۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰


۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/673391/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B3-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

وانت
پادرا (پلاس)

۱۸۴,۶۶۲,۰۰۰


۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰


ساینا
S

وانت
زامیاد دیزل . یورو 5

وانت
زامیاد (آپشنال – رادیال)

۳۸۹,۵۰۰,۰۰۰


ساینا

توقف
تولید


وانت
پادرا (پلاس) دوگانه سوز

۲۸۷,۹۴۶,۰۰۰


۲۲۸,۵۰۰,۰۰۰

۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰

وانت
زامیاد گازسوز (آپشنال)

توقف
تولید


۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰


سایپا
151

۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰

۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰

۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰

تیبا
2

۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰

۲۷۷,۸۷۲,۰۰۰


۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰

کوییک
R پلاس اتوماتیک

۳۶۴,۸۰۰,۰۰۰


۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰


کوییک
R

 

۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰

قیمت
کارخانه (تومان)


۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰


۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰


۱۶۹,۸۳۱,۰۰۰


به گزارش خبرخودرو،قیمت روز انواع محصولات سایپا در بازار ۲۳ آبان ۱۴۰۱را می توانید
در جدول زیر ببینید:


کوییک
پلاس اتوماتیک

۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰

۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰

وانت
زامیاد (آپشنال)

۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی