قیمت روز محصولات سایپا در ۲۳ اسفند ۱۴۰۱+جدول

۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰

کوییک R
پلاس اتوماتیک

۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰
منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/683899/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B3-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰

۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰

۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۴,۸۹۳,۰۰۰


۳۸۹,۹۰۰,۰۰۰


۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰


کوییک پلاس اتوماتیک

۲۲۰,۸۰۰,۰۰۰


سایپا

 


۳۴۴,۷۴۰,۰۰۰


۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰

وانت پادرا (پلاس) دوگانه سوز

وانت زامیاد گازسوز (آپشنال – رادیال)

وانت زامیاد گازسوز (آپشنال)

وانت پادرا (پلاس)

به گزارش خبرخودرو،قیمت روز انواع محصولات سایپا در بازار ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ را می
توانید در جدول زیر ببینید:
۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰

۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰

۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۷,۸۵۰,۰۰۰

وانت زامیاد (آپشنال)

تیبا 2

قیمت بازار (تومان)

۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۹۹,۷۷۱,۰۰۰

کوییک R

۱۲۷,۱۱۷,۰۰۰

۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰

نام خودرو

۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰

تیبا

قیمت کارخانه (تومان)

سایپا 151

شاهین

۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰

۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰

۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰

۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰

سایپا 151 (آپشنال)

وانت زامیاد دیزل . یورو 5

۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰

کوییک

پیکاپ کارون

کوییک S

۳۵۴,۸۰۰,۰۰۰

۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰

ساینا S

۱۹۰,۴۲۰,۰۰۰

 

۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰

۱۷۵,۱۲۸,۰۰۰

ناموجود

وانت زامیاد (آپشنال – رادیال)

۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰

۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰

ساینا

۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی