قیمت روز محصولات سایپا در ۲۳ اسفند ۱۴۰۱+جدول

۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰


۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۹۰,۴۲۰,۰۰۰


سایپا

کوییک R

وانت زامیاد دیزل . یورو 5

۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰
منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/683899/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B3-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۳۸۹,۹۰۰,۰۰۰


وانت پادرا (پلاس)

کوییک پلاس اتوماتیک

۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰

 


۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰


وانت زامیاد گازسوز (آپشنال)

قیمت کارخانه (تومان)


کوییک R
پلاس اتوماتیک

وانت زامیاد (آپشنال)

سایپا 151 (آپشنال)

۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰

ساینا

۱۷۵,۱۲۸,۰۰۰


۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰

۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰

ناموجود

قیمت بازار (تومان)

۱۲۴,۸۹۳,۰۰۰


۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰

وانت پادرا (پلاس) دوگانه سوز

۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰

۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰

کوییک S

وانت زامیاد (آپشنال – رادیال)

۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰


کوییک

۱۲۷,۱۱۷,۰۰۰


۱۹۹,۷۷۱,۰۰۰


۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰

شاهین

تیبا 2

تیبا

پیکاپ کارون

سایپا 151

به گزارش خبرخودرو،قیمت روز انواع محصولات سایپا در بازار ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ را می
توانید در جدول زیر ببینید:۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰

۳۵۴,۸۰۰,۰۰۰

۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰

وانت زامیاد گازسوز (آپشنال – رادیال)

۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰

 

۳۴۴,۷۴۰,۰۰۰

۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۷,۸۵۰,۰۰۰

۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰

ساینا S

۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰

نام خودرو

۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰

۲۲۰,۸۰۰,۰۰۰

۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰

۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی