قیمت روز محصولات سایپا در ۲۳ فروردين ۱۴۰۱+جدول

۳۴۳,۷۹۳,۰۰۰۱۱۹,۱۵۳,۰۰۰


۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۸,۷۲۶,۰۰۰


۱۶۷,۵۷۸,۰۰۰


کوییک S

کوییک R

وانت زامیاد دیزل . یورو 5

شاهین

تیبا (پلاس)

تیبا 2

سایپا 151

۱۷۵,۶۱۰,۰۰۰


کوییک پلاس اتوماتیک

وانت زامیاد گازسوز
(آپشنال)

وانت زامیاد گازسوز
(آپشنال – رادیال)

به زودی


۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰

به زودی


قیمت کارخانه (تومان)


۱۶۵,۸۳۸,۰۰۰


۳۱۵,۱۵۶,۰۰۰


توقف تولید


کوییک

۳۰۰,۸۹۱,۰۰۰


سایپا 151 (آپشنال)

۲۸۵,۳۲۲,۰۰۰


۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰

۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰

سایپا 111

۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۳,۹۳۸,۰۰۰


به گزارش خبرخودرو،قیمت روز انواع سایپا در
بازار
۲۳ فروردين
۱۴۰۱ را می
توانید در جدول زیر ببینید:

وانت پادرا (پلاس)

۱۷۷,۲۳۳,۰۰۰


۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰

 


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/652774/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B3-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84ساینا پلاس

قیمت بازار (تومان)

 
نام خودرو

ساینا

به زودی

۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۳,۸۷۶,۰۰۰

ساینا S

سایپا 131

تیبا

تیبا2 (پلاس)

۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۸,۱۳۲,۰۰۰

۱۲۵,۰۷۷,۰۰۰

سایپا


توقف تولید

۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰

۲۷۷,۰۸۲,۰۰۰

۱۴۶,۹۰۱,۰۰۰

۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد (آپشنال)

۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی