قیمت روز محصولات سایپا در ۲۳ فروردين ۱۴۰۱+جدول

۱۱۹,۱۵۳,۰۰۰


سایپا 111

۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰

به زودی


۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید


۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰

تیبا

نام خودرو

۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۵,۰۷۷,۰۰۰


۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰

۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰

ساینا S

۲۸۵,۳۲۲,۰۰۰


شاهین

۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۳,۹۳۸,۰۰۰


۱۴۶,۹۰۱,۰۰۰


سایپا 151 (آپشنال)

سایپا 151

۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد گازسوز
(آپشنال – رادیال)

به زودی


۱۷۵,۶۱۰,۰۰۰


تیبا (پلاس)

۲۸۸,۱۳۲,۰۰۰


کوییک پلاس اتوماتیک

۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۵,۸۳۸,۰۰۰


۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰

ساینا

وانت پادرا (پلاس)

۳۱۵,۱۵۶,۰۰۰


توقف تولید


به گزارش خبرخودرو،قیمت روز انواع سایپا در
بازار
۲۳ فروردين
۱۴۰۱ را می
توانید در جدول زیر ببینید:

 


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/652774/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B3-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

تیبا2 (پلاس)

۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰

سایپا


کوییک

۲۷۷,۰۸۲,۰۰۰


قیمت کارخانه (تومان)


۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد دیزل . یورو 5

۱۷۷,۲۳۳,۰۰۰


۱۸۳,۸۷۶,۰۰۰


۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰

به زودی


۳۰۰,۸۹۱,۰۰۰


 ساینا پلاس

۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۳,۷۹۳,۰۰۰

۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۸,۷۲۶,۰۰۰


تیبا 2

کوییک R

وانت زامیاد (آپشنال)

وانت زامیاد گازسوز
(آپشنال)

کوییک S

۱۶۷,۵۷۸,۰۰۰


سایپا 131

۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰

قیمت بازار (تومان)

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی