قیمت روز محصولات سایپا در ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۱+جدول

۲۷۷,۱۵۳,۰۰۰


۱۵۰,۵۶۴,۰۰۰


ساینا پلاس

۲۸۸,۱۲۲,۰۰۰


۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۴,۵۸۰,۰۰۰


۱۷۵,۶۱۰,۰۰۰


قیمت کارخانه (تومان)


۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰

ساینا S

۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

به زودی


قیمت بازار (تومان)

تیبا 2

شاهین

وانت زامیاد گازسوز
(آپشنال)

تیبا (پلاس)

۱۶۹,۸۱۷,۰۰۰


تیبا2 (پلاس)

کوییک S

۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد گازسوز
(آپشنال – رادیال)

۱۶۸,۰۶۱,۰۰۰


وانت زامیاد دیزل . یورو 5

تیبا

۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰

سایپا 111

۳۰۰,۸۹۱,۰۰۰
منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/656011/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B4-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

کوییک R

۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰

۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید


به زودی


توقف تولید


سایپا 151 (آپشنال)

۳۱۶,۱۹۳,۰۰۰


به گزارش خبرخودرو،قیمت روز انواع محصولات سایپا
در بازار
۲۴ ارديبهشت
۱۴۰۱ را می
توانید در جدول زیر ببینید:

سایپا 151

۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۸,۷۲۶,۰۰۰

۱۱۹,۹۲۶,۰۰۰

به زودی

۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰

کوییک

ناموجود

وانت زامیاد (آپشنال)

وانت پادرا (پلاس)

ساینا

۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰

۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰

سایپا


نام خودرو

کوییک پلاس اتوماتیک

۱۲۴,۷۱۱,۰۰۰

۱۷۷,۹۰۶,۰۰۰

سایپا 131

۱۲۶,۹۳۶,۰۰۰

۱۸۴,۵۴۹,۰۰۰

۲۸۵,۳۲۲,۰۰۰

۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰

۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی