قیمت روز محصولات سایپا در ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۱+جدول

سایپا 131

شاهین

۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰

قیمت بازار (تومان)

۱۷۷,۹۰۶,۰۰۰


کوییک R

۱۱۹,۹۲۶,۰۰۰


سایپا 151 (آپشنال)

۱۸۴,۵۴۹,۰۰۰


به زودی


وانت زامیاد گازسوز
(آپشنال – رادیال)

۱۶۹,۸۱۷,۰۰۰


کوییک

۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰

تیبا

۳۰۰,۸۹۱,۰۰۰
منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/656011/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B4-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰

ناموجود

ساینا

۳۴۴,۵۸۰,۰۰۰


۱۲۶,۹۳۶,۰۰۰


۲۷۷,۱۵۳,۰۰۰


به گزارش خبرخودرو،قیمت روز انواع محصولات سایپا
در بازار
۲۴ ارديبهشت
۱۴۰۱ را می
توانید در جدول زیر ببینید:


۱۶۸,۰۶۱,۰۰۰

نام خودرو

کوییک پلاس اتوماتیک

سایپا 151

وانت پادرا (پلاس)

ساینا پلاس

۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۵۰,۵۶۴,۰۰۰

قیمت کارخانه (تومان)

۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰

۱۷۵,۶۱۰,۰۰۰

۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰

تیبا 2

۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰

۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰

تیبا2 (پلاس)

۱۲۴,۷۱۱,۰۰۰

۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰

کوییک S

به زودی

توقف تولید

ساینا S

وانت زامیاد دیزل . یورو 5

۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد گازسوز
(آپشنال)

۲۸۸,۱۲۲,۰۰۰

۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید

۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۵,۳۲۲,۰۰۰

تیبا (پلاس)

وانت زامیاد (آپشنال)

۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰

سایپا


۲۵۸,۷۲۶,۰۰۰

۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰

۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

سایپا 111

به زودی

۳۱۶,۱۹۳,۰۰۰

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی