قیمت روز محصولات سایپا در ۲۵ خرداد ۱۴۰۱+جدول

شاهین

ناموجود

۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد گازسوز (آپشنال – رادیال)

۲۸۸,۱۲۲,۰۰۰


۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۴,۵۸۰,۰۰۰


۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۴,۵۴۹,۰۰۰


۲۸۵,۳۲۲,۰۰۰


نام خودرو

تیبا (پلاس)

۱۷۷,۹۰۶,۰۰۰


تیبا2 (پلاس)

به گزارش خبرخودرو،قیمت روز انواع محصولات سایپا
در بازار
۲۵ خرداد
۱۴۰۱ را می
توانید در جدول زیر ببینید:

۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰

۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۸,۷۲۶,۰۰۰


 

۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰

۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰

کوییک

کوییک پلاس اتوماتیک

توقف تولید


۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰

وانت پادرا (پلاس)

۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد (آپشنال)

۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰

ساینا S

به زودی

۲۷۷,۱۵۳,۰۰۰


۱۷۵,۶۱۰,۰۰۰


۲۲۴,۵۰۰,۰۰۰

توقف
تولید


سایپا 131

                                     سایپا


سایپا 151 (آپشنال)

 

قیمت بازار (تومان)

به زودی


سایپا 111

۱۶۹,۸۱۷,۰۰۰


۳۱۶,۱۹۳,۰۰۰


 


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/659235/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B5-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۱۶۸,۰۶۱,۰۰۰


۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰

تیبا

ساینا

به زودی


۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰

قیمت کارخانه (تومان)


۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰

۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰

 

۱۱۹,۹۲۶,۰۰۰

ساینا پلاس

۱۵۰,۵۶۴,۰۰۰

۳۰۰,۸۹۱,۰۰۰

سایپا 151

کوییک S

تیبا 2

۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد دیزل . یورو 5

۱۲۴,۷۱۱,۰۰۰


 

۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰

کوییک R

وانت زامیاد گازسوز (آپشنال)

۱۲۶,۹۳۶,۰۰۰


به زودی


توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی