قیمت روز محصولات سایپا در ۲۶ فروردين ۱۴۰۱+جدول

 ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰

سایپا 151 (آپشنال)

۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰

۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰

۱۷۵,۶۱۰,۰۰۰

ساینا S

۱۶۷,۵۷۸,۰۰۰

۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰

۱۷۷,۲۳۳,۰۰۰

۲۸۸,۱۳۲,۰۰۰

سایپا


وانت زامیاد (آپشنال)

۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۳,۷۹۳,۰۰۰

۳۰۰,۸۹۱,۰۰۰


سایپا 151

توقف تولید


۱۱۹,۱۵۳,۰۰۰


۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد دیزل . یورو 5

وانت زامیاد گازسوز
(آپشنال – رادیال)

به زودی

ساینا

کوییک پلاس اتوماتیک

۱۴۶,۹۰۱,۰۰۰


شاهین

کوییک R

تیبا2 (پلاس)

 

۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد گازسوز
(آپشنال)

وانت پادرا (پلاس)

تیبا (پلاس)

سایپا 111

۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۸,۷۲۶,۰۰۰


۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰

کوییک

 

قیمت بازار (تومان)

۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰

۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۳,۹۳۸,۰۰۰


سایپا 131

ساینا پلاس

۱۸۳,۸۷۶,۰۰۰


۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰

۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید


تیبا

به زودی


به زودی


نام خودرو

۲۸۵,۳۲۲,۰۰۰


۱۶۵,۸۳۸,۰۰۰


به گزارش خبرخودرو،قیمت
روز انواع سایپا در بازار ۲۶ فروردين ۱۴۰۱ را می توانید در جدول زیر ببینید:

قیمت کارخانه (تومان)


۱۲۵,۰۷۷,۰۰۰


۲۷۷,۰۸۲,۰۰۰


۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰

 


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/652975/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B6-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۳۱۵,۱۵۶,۰۰۰


۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰

تیبا 2

به زودی


۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰

کوییک S

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی