قیمت روز محصولات سایپا در ۲۶ فروردين ۱۴۰۱+جدول

۱۷۵,۶۱۰,۰۰۰


۳۱۵,۱۵۶,۰۰۰


۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰

سایپا 151

به گزارش خبرخودرو،قیمت
روز انواع سایپا در بازار ۲۶ فروردين ۱۴۰۱ را می توانید در جدول زیر ببینید:

نام خودرو

توقف تولید


شاهین

وانت زامیاد گازسوز
(آپشنال – رادیال)

تیبا (پلاس)

۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰

قیمت کارخانه (تومان)


۱۶۵,۸۳۸,۰۰۰


به زودی


 


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/652975/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B6-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

سایپا


کوییک R

به زودی


سایپا 151 (آپشنال)

۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰

کوییک پلاس اتوماتیک

۲۵۸,۷۲۶,۰۰۰


سایپا 111

۳۰۰,۸۹۱,۰۰۰


کوییک S

۱۴۶,۹۰۱,۰۰۰


 

۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید


۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰

ساینا پلاس

تیبا2 (پلاس)

۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۱۹,۱۵۳,۰۰۰


۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰

تیبا 2

۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰

۲۷۷,۰۸۲,۰۰۰


وانت زامیاد گازسوز
(آپشنال)

۱۷۷,۲۳۳,۰۰۰


۱۲۵,۰۷۷,۰۰۰


تیبا

سایپا 131

۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰

۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد (آپشنال)

 

۱۸۳,۸۷۶,۰۰۰


۱۲۳,۹۳۸,۰۰۰


۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد دیزل . یورو 5

 


۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۸,۱۳۲,۰۰۰

به زودی

وانت پادرا (پلاس)

کوییک

قیمت بازار (تومان)

۱۶۷,۵۷۸,۰۰۰

۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰

ساینا

به زودی

۳۴۳,۷۹۳,۰۰۰

ساینا S

۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۵,۳۲۲,۰۰۰


توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی