قیمت روز محصولات سایپا در ۲۶ فروردين ۱۴۰۱+جدول

۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۵,۰۷۷,۰۰۰


وانت زامیاد (آپشنال)

۲۸۵,۳۲۲,۰۰۰


 

۱۴۶,۹۰۱,۰۰۰


 


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/652975/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B6-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

قیمت کارخانه (تومان)


۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰

۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید


۱۱۹,۱۵۳,۰۰۰


تیبا (پلاس)

سایپا 131

۱۶۵,۸۳۸,۰۰۰


۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰

به زودی


۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰

کوییک S

ساینا

۱۷۵,۶۱۰,۰۰۰


سایپا 151

ساینا S

۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰

به زودی


۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰

به گزارش خبرخودرو،قیمت
روز انواع سایپا در بازار ۲۶ فروردين ۱۴۰۱ را می توانید در جدول زیر ببینید:

۱۲۳,۹۳۸,۰۰۰


۱۷۷,۲۳۳,۰۰۰


کوییک پلاس اتوماتیک

توقف تولید


به زودی

۱۸۳,۸۷۶,۰۰۰


 

۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰

کوییک

۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰

تیبا 2

 

به زودی

۳۱۵,۱۵۶,۰۰۰

۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰

تیبا2 (پلاس)

۳۴۳,۷۹۳,۰۰۰

۲۵۸,۷۲۶,۰۰۰


۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰

سایپا 151 (آپشنال)

۱۶۷,۵۷۸,۰۰۰


وانت پادرا (پلاس)

۲۸۸,۱۳۲,۰۰۰


۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد گازسوز
(آپشنال)

۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰

۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰

قیمت بازار (تومان)

سایپا 111

وانت زامیاد گازسوز
(آپشنال – رادیال)

۳۰۰,۸۹۱,۰۰۰


تیبا

۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰

کوییک R

۲۷۷,۰۸۲,۰۰۰


نام خودرو

وانت زامیاد دیزل . یورو 5

شاهین

ساینا پلاس

۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰

سایپا


توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی