قیمت روز محصولات سایپا در ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۱+جدول

ساینا

۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۸,۷۲۶,۰۰۰


۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰

 

به زودی


سایپا


۳۰۰,۸۹۱,۰۰۰سایپا 111

وانت زامیاد گازسوز
(آپشنال)

 

توقف تولید


وانت زامیاد (آپشنال)

 


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/656421/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B7-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۹,۸۱۷,۰۰۰


ساینا پلاس

تیبا2 (پلاس)

۲۷۷,۱۵۳,۰۰۰


۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰

سایپا 151

۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰

کوییک پلاس اتوماتیک

سایپا 151 (آپشنال)

وانت پادرا (پلاس)

 

۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰

به زودی


تیبا (پلاس)

توقف تولید


کوییک

ناموجود

۱۲۴,۷۱۱,۰۰۰


ساینا S

۳۴۴,۵۸۰,۰۰۰


 

نام خودرو

۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

تیبا 2

۲۸۵,۳۲۲,۰۰۰


وانت زامیاد دیزل . یورو 5

وانت زامیاد گازسوز
(آپشنال – رادیال)

۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۸,۱۲۲,۰۰۰


۱۱۹,۹۲۶,۰۰۰


به گزارش خبرخودرو،قیمت
روز انواع محصولات سایپا در بازار ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۱ را می توانید در جدول زیر ببینید:

۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰

قیمت بازار (تومان)

کوییک R

تیبا

۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۸,۰۶۱,۰۰۰


۱۸۴,۵۴۹,۰۰۰


۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۷۷,۹۰۶,۰۰۰


۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰

قیمت کارخانه (تومان)


به زودی

سایپا 131

۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰

شاهین

 


۱۷۵,۶۱۰,۰۰۰

کوییک S

۱۲۶,۹۳۶,۰۰۰

۳۱۶,۱۹۳,۰۰۰

۱۵۰,۵۶۴,۰۰۰

۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی