قیمت روز محصولات سایپا در ۲۸ فروردين ۱۴۰۲+جدول

۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰

تیبا

۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰

به
زودی

قیمت
بازار (تومان)

کوییک

۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰


وانت
پادرا (دوگانه سوز)

۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰


ساینا
S

پیکاپ
زاگرس

قیمت
کارخانه (تومان)


۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰

توقف
تولید


۲۷۹,۹۵۱,۰۰۰


۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰

۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰

وانت
زامیاد (آپشنال – رادیال)

۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰

تیبا
2

۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰

۱,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰
منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/686199/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B8-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

وانت
زامیاد (آپشنال)

۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰


به
زودی

۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۱,۲۶۲,۰۰۰


پیکاپ
کارون

وانت
پادرا (لانگ)

۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰


ساینا

۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰

۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰

۵۵۵,۳۰۰,۰۰۰


شاهین

۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰


۴۱۳,۶۰۹,۰۰۰


توقف
تولید


سایپا
151

وانت
زامیاد گازسوز (آپشنال – رادیال)

۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰


۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰


نام
خودرو

وانت
پادرا

۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰

وانت
زامیاد دیزل . یورو 5

۲۰۰,۳۶۸,۰۰۰


کوییک
R پلاس اتوماتیک

۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰


۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰


۳۲۱,۸۰۲,۰۰۰


ساینا
S اتوماتیک

کوییک
پلاس اتوماتیک

کوییک
S

۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰

ساینا
S دوگانه سوز

کوییک
R

۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۸,۰۵۶,۰۰۰


به گزارش خبرخودرو،قیمت
روز انواع محصولات سایپا در بازار
۲۸ فروردين
۱۴۰۲ را می
توانید در جدول زیر ببینید:۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰

به
زودی

۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰

سایپا

 

۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۵۰,۷۰۰,۰۰۰

۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰

۶۰۰,۷۰۰,۰۰۰

وانت
زامیاد گازسوز (آپشنال)

 

۲۶۰,۶۷۹,۰۰۰

سایپا
151 (با لاینر)

به
زودی

ناموجود

۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰

توقف
تولید

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی