قیمت روز محصولات سایپا در ۳۰ خرداد ۱۴۰۱+جدول

وانت زامیاد (آپشنال)

۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰

تیبا (پلاس)

قیمت کارخانه (تومان)


ساینا S

۳۱۶,۱۹۳,۰۰۰


کوییک S

شاهین

۱۲۴,۷۱۱,۰۰۰


 


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/659737/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B3%DB%B0-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰

۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰

ساینا

۱۲۶,۹۳۶,۰۰۰


قیمت بازار (تومان)

سایپا 151 (آپشنال)

به زودی

توقف تولید


به گزارش خبرخودرو،قیمت
روز انواع محصولات سایپا در بازار ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ را می توانید در جدول زیر ببینید:

۲۵۸,۷۲۶,۰۰۰


۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰

                                    سایپا


۱۷۷,۹۰۶,۰۰۰


ساینا پلاس

۱۸۴,۵۴۹,۰۰۰


۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید


تیبا 2

کوییک R

۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰

۱۶۸,۰۶۱,۰۰۰


کوییک پلاس اتوماتیک

 
تیبا

سایپا 111

۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۵,۳۲۲,۰۰۰

نام خودرو

وانت زامیاد گازسوز (آپشنال – رادیال)

تیبا2 (پلاس)

۳۰۰,۸۹۱,۰۰۰

۱۱۹,۹۲۶,۰۰۰


۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰

۲۷۷,۱۵۳,۰۰۰


۲۸۸,۱۲۲,۰۰۰


سایپا 131

ناموجود

وانت زامیاد دیزل . یورو 5

۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۷۵,۶۱۰,۰۰۰


سایپا 151

۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰

وانت پادرا (پلاس)

۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰

به زودی


۲۱۱,۵۰۰,۰۰۰

۲۱۲,۵۰۰,۰۰۰

۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۴,۵۸۰,۰۰۰


 

به زودی


۱۶۹,۸۱۷,۰۰۰


به زودی


۱۵۰,۵۶۴,۰۰۰


کوییک

وانت زامیاد گازسوز (آپشنال)

۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی