قیمت روز محصولات سایپا در ۳۰ خرداد ۱۴۰۱+جدول

ساینا پلاس

به زودی


وانت زامیاد (آپشنال)

سایپا 111

۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۴,۷۱۱,۰۰۰


۱۱۹,۹۲۶,۰۰۰


۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۶,۱۹۳,۰۰۰


۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰

۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰

۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰

۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰

تیبا 2

سایپا 131

به گزارش خبرخودرو،قیمت
روز انواع محصولات سایپا در بازار ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ را می توانید در جدول زیر ببینید:

۱۶۸,۰۶۱,۰۰۰


۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰

۱۷۵,۶۱۰,۰۰۰


وانت زامیاد گازسوز (آپشنال)

۲۱۲,۵۰۰,۰۰۰

                                    سایپا


ناموجود

تیبا

۲۸۸,۱۲۲,۰۰۰


توقف تولید


ساینا S

تیبا (پلاس)

۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰

قیمت بازار (تومان)

 

۳۴۴,۵۸۰,۰۰۰


۲۷۷,۱۵۳,۰۰۰


به زودی


۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۸,۷۲۶,۰۰۰


نام خودرو

کوییک R

کوییک

کوییک پلاس اتوماتیک

۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰

۱۷۷,۹۰۶,۰۰۰


به زودی


۳۰۰,۸۹۱,۰۰۰ساینا

سایپا 151 (آپشنال)

۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

سایپا 151

۱۲۶,۹۳۶,۰۰۰


۱۸۴,۵۴۹,۰۰۰


وانت پادرا (پلاس)

کوییک S

۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰

شاهین

۱۵۰,۵۶۴,۰۰۰


تیبا2 (پلاس)

۲۸۵,۳۲۲,۰۰۰


وانت زامیاد دیزل . یورو 5

 


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/659737/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B3%DB%B0-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

توقف تولید


 قیمت کارخانه (تومان)

۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد گازسوز (آپشنال – رادیال)

۱۶۹,۸۱۷,۰۰۰

۲۱۱,۵۰۰,۰۰۰

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی