قیمت روز محصولات سایپا در ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۱+جدول

186،000،000

کوییک R

۳۱۶,۱۹۳,۰۰۰


به گزارش خبرخودرو،قیمت
روز انواع محصولات سایپا در بازار ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۱ را می توانید در جدول زیر ببینید:

 تیبا 2

شاهین

۳۰۰,۸۹۱,۰۰۰

۲۸۸,۱۲۲,۰۰۰


قیمت بازار (تومان)

۱۶۸,۰۶۱,۰۰۰


214،000،000

۲۵۸,۷۲۶,۰۰۰


توقف تولید


کوییک S

وانت زامیاد دیزل . یورو 5

نام خودرو

۲۸۵,۳۲۲,۰۰۰


۲۷۷,۱۵۳,۰۰۰


ناموجود

179،000،000

344،000،000

ساینا S

به زودی

۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰

سایپا


کوییک

تیبا2 (پلاس)

۱۲۴,۷۱۱,۰۰۰


ساینا

۱۸۴,۵۴۹,۰۰۰


سایپا 111

تیبا (پلاس)

202،000،000

۱۶۹,۸۱۷,۰۰۰


221،000،000

کوییک پلاس اتوماتیک

223،000،000

وانت زامیاد گازسوز (آپشنال – رادیال)

۱۱۹,۹۲۶,۰۰۰


وانت زامیاد گازسوز (آپشنال)

به زودی


توقف تولید


229،000،000

وانت پادرا (پلاس)

201،000،000

ساینا پلاس

 


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/656772/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B3%DB%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

338،000،000

به زودی


به زودی


۱۵۰,۵۶۴,۰۰۰


۳۴۴,۵۸۰,۰۰۰


وانت زامیاد (آپشنال)

۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰

تیبا

سایپا 151

192،000،000

۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۶,۹۳۶,۰۰۰


۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰

۱۷۵,۶۱۰,۰۰۰


سایپا 151 (آپشنال)

۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰

قیمت کارخانه (تومان)


۱۷۷,۹۰۶,۰۰۰


سایپا 131

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی