قیمت روز محصولات سایپا در ۴ دی ۱۴۰۱+جدول

۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰

۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰


۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰

وانت
زامیاد گازسوز (آپشنال – رادیال)

توقف
تولید


کوییک
S

 


وانت
پادرا (پلاس)

پیکاپ
کارون

۱۶۹,۹۹۸,۰۰۰


۱۸۴,۸۳۰,۰۰۰


۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰


۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰


۳۵۴,۸۰۰,۰۰۰


۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰

کوییک
پلاس اتوماتیک

توقف
تولید


وانت
زامیاد (آپشنال)

 

کوییک
R

قیمت
کارخانه (تومان)


تیبا
2

کوییک
R پلاس اتوماتیک

وانت
زامیاد (آپشنال – رادیال)

۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰

۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰

نام
خودرو

۲۸۷,۸۵۰,۰۰۰


۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰


۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۹,۸۷۱,۰۰۰


۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰

به گزارش
خبرخودرو،قیمت روز انواع محصولات سایپا در بازار
۴ دی ۱۴۰۱ را می
توانید در جدول زیر ببینید:

وانت
زامیاد دیزل . یورو 5

۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰

۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰

۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۴,۷۴۰,۰۰۰

ساینا
S

۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰

۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/677241/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B4-%D8%AF%DB%8C-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰

۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰


۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰


۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰

سایپا
151

کوییک

۳۸۹,۹۰۰,۰۰۰


۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰


وانت
زامیاد گازسوز (آپشنال)

سایپا

۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰

۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰

شاهین

۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰

قیمت
بازار (تومان)

تیبا

ساینا

۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰


وانت
پادرا (پلاس) دوگانه سوز

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی