قیمت روز محصولات سایپا در ۴ مهر ۱۴۰۱+جدول

۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰

نام خودرو

۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰

به گزارش خبرخودرو،قیمت
روز انواع محصولات سایپا در بازار ۴ مهر ۱۴۰۱
را می توانید در جدول زیر ببینید:
۱۸۴,۶۶۲,۰۰۰

۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید

۱۹۸,۵۰۰,۰۰۰

۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰

 


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/668857/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B4-%D9%85%D9%87%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

وانت زامیاد دیزل . یورو 5

قیمت کارخانه (تومان)

قیمت بازار (تومان)

تیبا 2

۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰

سایپا

کوییک R

۱۶۰,۴۷۷,۰۰۰

۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰

 

۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۹,۸۳۱,۰۰۰

توقف تولید

۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰

وانت پادرا (پلاس)

۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰

کوییک R پلاس اتوماتیک

۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰

شاهین

۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰

کوییک پلاس اتوماتیک

۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد گازسوز (آپشنال
– رادیال)

۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد گازسوز (آپشنال)

۲۷۷,۸۷۲,۰۰۰

 

۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰

۱۷۱,۵۰۰,۰۰۰

۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰

وانت پادرا (پلاس) دوگانه
سوز

۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۷,۹۴۶,۰۰۰


سایپا 151

تیبا

۳۶۴,۸۰۰,۰۰۰


وانت زامیاد (آپشنال -
رادیال)

ساینا

۳۸۹,۵۰۰,۰۰۰


کوییک S

وانت زامیاد (آپشنال)

کوییک

۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰


۳۴۴,۵۸۰,۰۰۰


ساینا S

۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ کارون

۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰


۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰


توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی