قیمت روز محصولات سایپا در ۴ مهر ۱۴۰۱+جدول

وانت زامیاد (آپشنال -
رادیال)

تیبا

وانت پادرا (پلاس)

توقف تولید


۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰


۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰


۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۶۴,۸۰۰,۰۰۰


سایپا 151

۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰

قیمت کارخانه (تومان)


کوییک

شاهین

کوییک S

کوییک R

۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰

کوییک پلاس اتوماتیک

وانت زامیاد گازسوز (آپشنال)

۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰

وانت پادرا (پلاس) دوگانه
سوز

ساینا S

۳۴۴,۵۸۰,۰۰۰


به زودی

۳۸۹,۵۰۰,۰۰۰


وانت زامیاد (آپشنال)

قیمت بازار (تومان)

۲۸۷,۹۴۶,۰۰۰


۱۹۸,۵۰۰,۰۰۰

۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰

۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰

سایپا

۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰


۲۷۷,۸۷۲,۰۰۰


۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰

 


۱۷۱,۵۰۰,۰۰۰

نام خودرو

۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰


تیبا 2

۱۶۰,۴۷۷,۰۰۰


ساینا

۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۹,۸۳۱,۰۰۰


۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰

به گزارش خبرخودرو،قیمت
روز انواع محصولات سایپا در بازار ۴ مهر ۱۴۰۱
را می توانید در جدول زیر ببینید: 


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/668857/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B4-%D9%85%D9%87%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد دیزل . یورو 5

۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰

۱۸۴,۶۶۲,۰۰۰

 

۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰

۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ کارون

توقف تولید

۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد گازسوز (آپشنال
– رادیال)

کوییک R پلاس اتوماتیک

۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰

۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰

۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی