قیمت روز محصولات سایپا در ۴ مهر ۱۴۰۱+جدول

 


 

۳۶۴,۸۰۰,۰۰۰


۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰


کوییک پلاس اتوماتیک

۳۴۴,۵۸۰,۰۰۰


۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۷۱,۵۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد (آپشنال)

۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰

نام خودرو

۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰


پیکاپ کارون

۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰

قیمت بازار (تومان)

قیمت کارخانه (تومان)


۱۸۴,۶۶۲,۰۰۰


۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰

۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰شاهین

۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰

تیبا

۱۶۹,۸۳۱,۰۰۰


وانت زامیاد دیزل . یورو 5

۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰

سایپا

۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰


به زودی

کوییک R

۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰

کوییک R پلاس اتوماتیک

۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۰,۴۷۷,۰۰۰


وانت زامیاد گازسوز (آپشنال
– رادیال)

ساینا

۱۹۸,۵۰۰,۰۰۰

۳۸۹,۵۰۰,۰۰۰


۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰

ساینا S

۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰

سایپا 151

۲۸۷,۹۴۶,۰۰۰


تیبا 2

۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰


وانت زامیاد (آپشنال -
رادیال)

۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰


کوییک

کوییک S

۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰


وانت پادرا (پلاس) دوگانه
سوز

۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰


توقف تولید


به گزارش خبرخودرو،قیمت
روز انواع محصولات سایپا در بازار ۴ مهر ۱۴۰۱
را می توانید در جدول زیر ببینید:
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال)

توقف تولید

۲۷۷,۸۷۲,۰۰۰

۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰

وانت پادرا (پلاس)

۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰

۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰

۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰

 


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/668857/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B4-%D9%85%D9%87%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی