قیمت روز محصولات سایپا در ۴ مهر ۱۴۰۱+جدول

۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰


 


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/668857/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B4-%D9%85%D9%87%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰

 

شاهین

۱۷۱,۵۰۰,۰۰۰

وانت پادرا (پلاس)

۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰

۳۸۹,۵۰۰,۰۰۰


۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰

ساینا S

نام خودرو

ساینا

کوییک R پلاس اتوماتیک

کوییک S

قیمت بازار (تومان)

سایپا

۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰


۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰

۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰

۲۷۷,۸۷۲,۰۰۰


به گزارش خبرخودرو،قیمت
روز انواع محصولات سایپا در بازار ۴ مهر ۱۴۰۱
را می توانید در جدول زیر ببینید:

وانت زامیاد گازسوز (آپشنال
– رادیال)

وانت زامیاد (آپشنال)

۳۶۴,۸۰۰,۰۰۰

پیکاپ کارون

۳۴۴,۵۸۰,۰۰۰

۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰

سایپا 151

توقف تولید

۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰

کوییک پلاس اتوماتیک

۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰

۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۹,۸۳۱,۰۰۰

۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۰,۴۷۷,۰۰۰

۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰

 

قیمت کارخانه (تومان)

کوییک R

۲۸۷,۹۴۶,۰۰۰

تیبا

۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد (آپشنال -
رادیال)

وانت زامیاد گازسوز (آپشنال)

۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد دیزل . یورو 5

۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید

کوییک

۱۹۸,۵۰۰,۰۰۰

وانت پادرا (پلاس) دوگانه
سوز

تیبا 2

۱۸۴,۶۶۲,۰۰۰

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی