قیمت روز محصولات سایپا در ۵ شهريور ۱۴۰۱+جدول

وانت زامیاد گازسوز (آپشنال
– رادیال)

۲۷۷,۸۷۲,۰۰۰


سایپا 151

 

کوییک

وانت زامیاد (آپشنال -
رادیال)

۱۲۴,۷۲۵,۰۰۰


تیبا

قیمت بازار (تومان)

 


۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰

۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

شاهین

ساینا

۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰

تیبا 2

۳۴۴,۵۸۰,۰۰۰


۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰

قیمت کارخانه (تومان)


کوییک S

۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۶۴,۸۰۰,۰۰۰


وانت زامیاد (آپشنال)

۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰


۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۴,۶۶۲,۰۰۰


۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد دیزل . یورو 5

۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰

وانت پادرا (پلاس)

نام خودرو

۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۷,۹۴۶,۰۰۰


۱۶۰,۴۷۷,۰۰۰


۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰

۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰

۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰


۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰


به گزارش خبرخودرو،قیمت
روز انواع محصولات سایپا در بازار ۵ شهريور ۱۴۰۱ را می توانید در جدول زیر ببینید:
کوییک R

کوییک پلاس اتوماتیک

کوییک R پلاس اتوماتیک

پیکاپ کارون

۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰

۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/666080/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B5-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۳۸۹,۵۰۰,۰۰۰


۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰


۱۲۶,۹۵۰,۰۰۰


۱۶۹,۸۳۱,۰۰۰


وانت زامیاد گازسوز (آپشنال)

۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰


۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰

سایپا

۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰

ساینا S

۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰


توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی