قیمت روز محصولات سایپا در ۶ ارديبهشت ۱۴۰۱+جدول

سایپا


ناموجود

وانت زامیاد گازسوز
(آپشنال)

۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۷۵,۶۱۰,۰۰۰


۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید


 

کوییک R

۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰

تیبا (پلاس)

تیبا2 (پلاس)

 


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/654267/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B6-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۲۷۷,۱۵۳,۰۰۰


سایپا 151

۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰

کوییک پلاس اتوماتیک

۲۸۵,۳۲۲,۰۰۰


۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۰۰,۸۹۱,۰۰۰تیبا

کوییک S

ساینا S

۱۶۸,۰۶۱,۰۰۰


۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد دیزل . یورو 5

به زودی


توقف تولید


۱۵۰,۵۶۴,۰۰۰


                    

۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۴,۵۴۹,۰۰۰


به زودی


۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۴,۵۸۰,۰۰۰


۲۵۸,۷۲۶,۰۰۰


قیمت بازار (تومان)

تیبا 2

۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۶,۱۹۳,۰۰۰


ساینا

۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰

سایپا 151 (آپشنال)

۱۶۹,۸۱۷,۰۰۰


کوییک

۱۷۷,۹۰۶,۰۰۰


۱۱۹,۹۲۶,۰۰۰


به زودی


 

شاهین

به گزارش خبرخودرو،قیمت روز انواع محصولات سایپا
در بازار
۶ ارديبهشت
۱۴۰۱ را می
توانید در جدول زیر ببینید:

وانت پادرا (پلاس)

سایپا 131

قیمت کارخانه (تومان)

سایپا 111

ساینا پلاس

به زودی

۱۲۴,۷۱۱,۰۰۰

۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد (آپشنال)

 

 

۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۸,۱۲۲,۰۰۰

۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد گازسوز
(آپشنال – رادیال)

۱۲۶,۹۳۶,۰۰۰

نام خودرو

۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی