قیمت روز محصولات سایپا در ۶ ارديبهشت ۱۴۰۱+جدول

۲۷۷,۱۵۳,۰۰۰


سایپا 131

ناموجود

۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰

سایپا 111

وانت زامیاد (آپشنال)

سایپا 151 (آپشنال)

ساینا S

۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۸,۷۲۶,۰۰۰


تیبا2 (پلاس)

۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد گازسوز
(آپشنال)

تیبا

۱۱۹,۹۲۶,۰۰۰


۱۶۸,۰۶۱,۰۰۰


                    

توقف تولید


سایپا 151

۱۲۶,۹۳۶,۰۰۰


۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰

به زودی


۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۴,۵۴۹,۰۰۰


۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰

کوییک R

به زودی


۲۸۵,۳۲۲,۰۰۰


۱۵۰,۵۶۴,۰۰۰


 

تیبا 2

کوییک S

۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰

 

۳۱۶,۱۹۳,۰۰۰


۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰

شاهین

وانت زامیاد گازسوز
(آپشنال – رادیال)

سایپا


نام خودرو

وانت پادرا (پلاس)

۱۲۴,۷۱۱,۰۰۰


به زودی

۲۸۸,۱۲۲,۰۰۰


توقف تولید


ساینا پلاس

 

 


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/654267/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B6-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۹,۸۱۷,۰۰۰


 

۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد دیزل . یورو 5

به گزارش خبرخودرو،قیمت روز انواع محصولات سایپا
در بازار
۶ ارديبهشت
۱۴۰۱ را می
توانید در جدول زیر ببینید:
تیبا (پلاس)

۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

۳۰۰,۸۹۱,۰۰۰

۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت بازار (تومان)

۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰

۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰

۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۴,۵۸۰,۰۰۰


ساینا

۱۷۵,۶۱۰,۰۰۰


قیمت کارخانه (تومان)


کوییک پلاس اتوماتیک

۱۷۷,۹۰۶,۰۰۰


کوییک

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی