قیمت روز محصولات سایپا در ۶ ارديبهشت ۱۴۰۱+جدول

۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۴,۵۴۹,۰۰۰


۲۸۵,۳۲۲,۰۰۰


۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰

۱۱۹,۹۲۶,۰۰۰


 

۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰

تیبا 2

قیمت بازار (تومان)

۱۲۴,۷۱۱,۰۰۰


کوییک R

کوییک S

وانت زامیاد (آپشنال)

                    

 

وانت زامیاد گازسوز
(آپشنال)

۳۱۶,۱۹۳,۰۰۰


۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰

 

ناموجود

۲۸۸,۱۲۲,۰۰۰


تیبا

۳۰۰,۸۹۱,۰۰۰۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰

۲۷۷,۱۵۳,۰۰۰


۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۹,۸۱۷,۰۰۰


کوییک

۱۷۷,۹۰۶,۰۰۰


سایپا 131

۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۸,۷۲۶,۰۰۰


سایپا 111

۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۸,۰۶۱,۰۰۰


به زودی

به زودی


۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰

شاهین

ساینا S

سایپا


وانت پادرا (پلاس)

۱۵۰,۵۶۴,۰۰۰


نام خودرو

وانت زامیاد گازسوز
(آپشنال – رادیال)

۳۴۴,۵۸۰,۰۰۰


۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

 


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/654267/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B6-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰

ساینا

به زودی


به زودی


تیبا2 (پلاس)

وانت زامیاد دیزل . یورو 5

۱۲۶,۹۳۶,۰۰۰


توقف تولید


به گزارش خبرخودرو،قیمت روز انواع محصولات سایپا
در بازار
۶ ارديبهشت
۱۴۰۱ را می
توانید در جدول زیر ببینید:
سایپا 151

کوییک پلاس اتوماتیک

۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید

۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰

سایپا 151 (آپشنال)

 

۱۷۵,۶۱۰,۰۰۰

تیبا (پلاس)

ساینا پلاس

۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰

قیمت کارخانه (تومان)

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی