قیمت روز محصولات سایپا در ۶ تیر ۱۴۰۱+جدول

ساینا S

کوییک S

۱۲۴,۷۱۱,۰۰۰

 


سایپا 151 (آپشنال)

به زودی

تیبا2 (پلاس)

تیبا 2

تیبا (پلاس)

۲۷۷,۱۵۳,۰۰۰

۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰

 


به گزارش خبرخودرو،قیمت روز
انواع محصولات سایپا در بازار ۶ تیر ۱۴۰۱ را می توانید در جدول زیر ببینید:


 

 

به زودی

 


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/660490/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B6-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

 

۳۱۶,۱۹۳,۰۰۰

۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۸,۷۲۶,۰۰۰

 

قیمت بازار (تومان)

 

۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰

 

 

کوییک پلاس اتوماتیک

وانت زامیاد گازسوز
(آپشنال – رادیال)

کوییک R

۱۶۸,۰۶۱,۰۰۰

 

سایپا 111

۱۲۶,۹۳۶,۰۰۰

۲۸۸,۱۲۲,۰۰۰

قیمت کارخانه (تومان)

 

۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

ساینا پلاس

 

به زودی

۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد (آپشنال)

۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰

۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰

 

 

۱۷۷,۹۰۶,۰۰۰

نام خودرو

 

 

تیبا

ساینا

 

۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۹,۸۱۷,۰۰۰

سایپا 151

۳۴۴,۵۸۰,۰۰۰

 

۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰

 

توقف تولید

۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰

وانت پادرا (پلاس)

توقف تولید

 

۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰

 

 

۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۴,۵۴۹,۰۰۰

 

وانت زامیاد گازسوز
(آپشنال)

۲۸۵,۳۲۲,۰۰۰

ناموجود

به زودی

 

سایپا

۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰

شاهین

۱۱۹,۹۲۶,۰۰۰

۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰

سایپا 131

 

۱۷۵,۶۱۰,۰۰۰

کوییک

۱۵۰,۵۶۴,۰۰۰

۳۰۰,۸۹۱,۰۰۰


وانت زامیاد دیزل .
یورو 5

۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی