قیمت روز محصولات سایپا در ۶ خرداد ۱۴۰۱+جدول

۲۸۸,۱۲۲,۰۰۰


360،000،000

۳۴۴,۵۸۰,۰۰۰


412،000،000

231،000،000

۱۸۴,۵۴۹,۰۰۰


قیمت بازار (تومان)

۱۵۰,۵۶۴,۰۰۰


سایپا 151

تیبا

به زودی

 


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/657385/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B6-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

ساینا

شاهین

سایپا 151 (آپشنال)

وانت زامیاد گازسوز (آپشنال – رادیال)

قیمت کارخانه (تومان)


179،000،000

ساینا S

وانت پادرا (پلاس)

۲۸۵,۳۲۲,۰۰۰


وانت زامیاد دیزل . یورو 5

توقف تولید


۳۱۶,۱۹۳,۰۰۰


به زودی


362،000،000

ناموجود

کوییک

223،000،000

 

345،000،000

355،000،000

۱۶۹,۸۱۷,۰۰۰


223،000،000

386،000،000

217،000،000

وانت زامیاد گازسوز (آپشنال)

به زودی


توقف تولید


وانت زامیاد (آپشنال)

نام خودرو

185،000،000

۲۷۷,۱۵۳,۰۰۰


۱۱۹,۹۲۶,۰۰۰


سایپا 111

217،500،000

۱۷۷,۹۰۶,۰۰۰


به زودی


201،000،000

تیبا (پلاس)

تیبا2 (پلاس)

کوییک S

کوییک R

 

۲۵۸,۷۲۶,۰۰۰


سایپا 131

۱۷۵,۶۱۰,۰۰۰


۳۰۰,۸۹۱,۰۰۰330،000،000

۱۶۸,۰۶۱,۰۰۰


202،000،000

193،000،000

 تیبا 2

ساینا پلاس

۱۲۴,۷۱۱,۰۰۰

به گزارش خبرخودرو،قیمت
روز انواع محصولات سایپا در بازار ۶ خرداد ۱۴۰۱ را می توانید در جدول زیر ببینید:

سایپا


کوییک پلاس اتوماتیک

۱۲۶,۹۳۶,۰۰۰

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی