قیمت روز محصولات سایپا در ۶ خرداد ۱۴۰۱+جدول

ناموجود

345،000،000

۲۸۵,۳۲۲,۰۰۰


به زودی


۱۶۸,۰۶۱,۰۰۰


۳۰۰,۸۹۱,۰۰۰362،000،000

193،000،000

وانت زامیاد (آپشنال)

 386،000،000

۲۷۷,۱۵۳,۰۰۰

۳۱۶,۱۹۳,۰۰۰

۱۷۷,۹۰۶,۰۰۰

ساینا پلاس

نام خودرو

به گزارش خبرخودرو،قیمت
روز انواع محصولات سایپا در بازار ۶ خرداد ۱۴۰۱ را می توانید در جدول زیر ببینید:

330،000،000

223،000،000

وانت پادرا (پلاس)

سایپا 151 (آپشنال)

۱۶۹,۸۱۷,۰۰۰

 

412،000،000

۱۲۴,۷۱۱,۰۰۰

355،000،000

223،000،000

وانت زامیاد دیزل . یورو 5

231،000،000

توقف تولید

قیمت کارخانه (تومان)

ساینا S

وانت زامیاد گازسوز (آپشنال)

217،500،000

سایپا


به زودی

201،000،000

به زودی

۱۵۰,۵۶۴,۰۰۰

202،000،000

تیبا (پلاس)

تیبا2 (پلاس)

۱۱۹,۹۲۶,۰۰۰

سایپا 111

360،000،000

توقف تولید

شاهین

۳۴۴,۵۸۰,۰۰۰

۱۲۶,۹۳۶,۰۰۰

سایپا 131

تیبا 2

 


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/657385/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B6-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

سایپا 151

 

قیمت بازار (تومان)

۱۷۵,۶۱۰,۰۰۰

کوییک R

کوییک S

وانت زامیاد گازسوز (آپشنال – رادیال)

۲۵۸,۷۲۶,۰۰۰

به زودی

تیبا

کوییک پلاس اتوماتیک

۲۸۸,۱۲۲,۰۰۰

217،000،000

کوییک

179،000،000

185،000،000

۱۸۴,۵۴۹,۰۰۰

ساینا

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی