قیمت روز محصولات سایپا در ۷ اسفند ۱۴۰۱+جدول

۳۵۴,۸۰۰,۰۰۰


۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد گازسوز (آپشنال)

۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰


۱۸۴,۸۳۰,۰۰۰


۱۹۹,۷۷۱,۰۰۰


۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰

۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰


۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰

۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰


 


ساینا S

۲۸۷,۸۵۰,۰۰۰


۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰


به گزارش خبرخودرو،قیمت روز انواع محصولات سایپا
در بازار
۷ اسفند
۱۴۰۱ را می
توانید در جدول زیر ببینید:


توقف تولید

۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید

۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰

ساینا

کوییک S

۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰

۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰

شاهین

کوییک

۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰

۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰

تیبا

وانت پادرا (پلاس)

۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰

کوییک پلاس اتوماتیک

سایپا

وانت زامیاد گازسوز (آپشنال
– رادیال)

سایپا 151

۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰

تیبا 2

۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ کارون

۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۸۹,۹۰۰,۰۰۰

قیمت بازار (تومان)

۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰

۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۹,۹۹۸,۰۰۰

ناموجود

۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۴,۷۴۰,۰۰۰

قیمت کارخانه (تومان)

۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد دیزل . یورو 5

۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰

کوییک R

وانت زامیاد (آپشنال -
رادیال)

کوییک R پلاس اتوماتیک

۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰

نام خودرو

وانت پادرا (پلاس) دوگانه
سوز

وانت زامیاد (آپشنال)

۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰

۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/682575/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B7-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

 

۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی