قیمت روز محصولات سایپا در ۷ دی ۱۴۰۱+جدول

سایپا

ساینا

کوییک R پلاس اتوماتیک

کوییک S

سایپا 151

۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰


۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰

وانت پادرا (پلاس)

ساینا S

۳۸۹,۹۰۰,۰۰۰


۲۸۷,۸۵۰,۰۰۰


وانت زامیاد (آپشنال)

۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰

۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰

۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰

تیبا 2

۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰


۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰

۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰


نام خودرو

وانت زامیاد گازسوز (آپشنال)

۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰


 


۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰

به گزارش خبرخودرو،قیمت
روز انواع محصولات سایپا در بازار ۷ دی ۱۴۰۱ را می توانید در جدول زیر ببینید:۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد (آپشنال -
رادیال)

۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰

قیمت کارخانه (تومان)

تیبا

۱۶۹,۸۷۱,۰۰۰

شاهین

توقف تولید

۳۵۴,۸۰۰,۰۰۰

 

قیمت بازار (تومان)

۳۴۴,۷۴۰,۰۰۰

۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰

۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ کارون

۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰

۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/677447/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B7-%D8%AF%DB%8C-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰

۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰


۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰

کوییک

۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید


وانت زامیاد گازسوز (آپشنال
– رادیال)

۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰


۱۸۴,۸۳۰,۰۰۰


وانت زامیاد دیزل . یورو 5

۱۶۹,۹۹۸,۰۰۰


۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰

کوییک R

۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰

وانت پادرا (پلاس) دوگانه
سوز

کوییک پلاس اتوماتیک

۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰

۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی