قیمت روز محصولات سایپا در ۸ مرداد ۱۴۰۱+جدول


به گزارش خبرخودرو،قیمت روز انواع محصولات سایپا
در بازار
۸ مرداد
۱۴۰۱ را می
توانید در جدول زیر ببینید: 

سایپا

 

نام خودرو

قیمت بازار (تومان)

قیمت کارخانه (تومان)

سایپا 111

۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید

سایپا 131

۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید

سایپا 151

۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۰,۴۷۷,۰۰۰

سایپا 151 (آپشنال)

ناموجود

۱۸۶,۴۷۶,۰۰۰

تیبا

۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰

تیبا (پلاس)

۱۴۱,۸۴۵,۰۰۰

تیبا 2

۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۶,۹۵۰,۰۰۰

تیبا2 (پلاس)

۱۴۱,۸۴۵,۰۰۰

ساینا

۲۰۷,۵۰۰,۰۰۰

۱۲۴,۷۲۵,۰۰۰

ساینا پلاس

به زودی

۱۴۱,۸۴۵,۰۰۰

ساینا S

۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۹,۸۳۱,۰۰۰

کوییک

۲۰۵,۵۰۰,۰۰۰

۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰

کوییک پلاس اتوماتیک

۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۷۷,۸۷۲,۰۰۰

کوییک R

۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰

کوییک R پلاس اتوماتیک

۲۸۷,۹۴۶,۰۰۰

کوییک S

۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۴,۶۶۲,۰۰۰

شاهین

۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۴,۵۸۰,۰۰۰

وانت زامیاد (آپشنال)

۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد (آپشنال -
رادیال)

۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد گازسوز (آپشنال)

۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰

۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد گازسوز (آپشنال
– رادیال)

۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۶۴,۸۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد دیزل . یورو 5

۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۸۹,۵۰۰,۰۰۰

وانت پادرا (پلاس)

۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰

 

 

 


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/663541/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B8-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی