قیمت روز محصولات سایپا در ۸ مرداد ۱۴۰۱+جدول

قیمت بازار (تومان)

توقف تولید


۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰

تیبا

کوییک

۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰


۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰


۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۷,۹۴۶,۰۰۰


۱۲۴,۷۲۵,۰۰۰


۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰

سایپا

 

 

کوییک S

به زودی

کوییک R پلاس اتوماتیک

وانت زامیاد گازسوز (آپشنال)

توقف تولید


۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰


۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۴۱,۸۴۵,۰۰۰


قیمت کارخانه (تومان)


۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰

 

۲۰۷,۵۰۰,۰۰۰

۲۷۷,۸۷۲,۰۰۰


۱۶۹,۸۳۱,۰۰۰


۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۶,۹۵۰,۰۰۰


به گزارش خبرخودرو،قیمت روز انواع محصولات سایپا
در بازار
۸ مرداد
۱۴۰۱ را می
توانید در جدول زیر ببینید:
سایپا 151 (آپشنال)

ناموجود

۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰

۱۴۱,۸۴۵,۰۰۰

سایپا 151

 

۳۶۴,۸۰۰,۰۰۰

۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰

تیبا 2

۳۴۴,۵۸۰,۰۰۰

ساینا پلاس

۱۴۱,۸۴۵,۰۰۰

سایپا 131

کوییک پلاس اتوماتیک

وانت زامیاد (آپشنال)

۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۶,۴۷۶,۰۰۰


تیبا2 (پلاس)

وانت زامیاد دیزل . یورو 5

۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰

شاهین

ساینا

وانت پادرا (پلاس)

۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۸۹,۵۰۰,۰۰۰


 


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/663541/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B8-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد گازسوز (آپشنال
– رادیال)

تیبا (پلاس)

۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰

نام خودرو

۱۸۴,۶۶۲,۰۰۰


۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰


وانت زامیاد (آپشنال -
رادیال)

۲۰۵,۵۰۰,۰۰۰

۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰

ساینا S

۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰


۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰

کوییک R

۱۶۰,۴۷۷,۰۰۰


سایپا 111

۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰


۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی