قیمت روز محصولات سایپا در ۹ اسفند ۱۴۰۰+جدول

۱۷۵,۶۱۰,۰۰۰


کوییک پلاس اتوماتیک

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تیبا 2

۱۱۹,۱۵۳,۰۰۰


۲۸۳,۹۲۶,۰۰۰


توقف تولید


۱۲۳,۹۳۸,۰۰۰


۲۹۹,۸۵۰,۰۰۰


۳۴۳,۶۹۳,۰۰۰
منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/648905/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B9-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰

۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۶,۷۲۶,۰۰۰


وانت زامیاد دیزل . یورو 5

وانت زامیاد گازسوز
(آپشنال)

۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت کارخانه (تومان)


ساینا پلاس

۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۷۷,۲۳۳,۰۰۰


ساینا S

به زودی


۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰

سایپا 151

نام خودرو

۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰

به زودی


۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰

  سایپا


۲۵۷,۶۸۸,۰۰۰


۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید


ساینا

تیبا2 (پلاس)

۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰

سایپا 151 (آپشنال)

شاهین

وانت زامیاد گازسوز
(آپشنال – رادیال)

۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰

سایپا 111

۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۳,۸۷۶,۰۰۰


وانت زامیاد (آپشنال)

۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۴۹,۶۹۸,۰۰۰


تیبا (پلاس)

توقف تولید


وانت پادرا (پلاس)

۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰

سایپا 131

کوییک R

۱۲۶,۱۶۴,۰۰۰


کوییک

قیمت بازار (تومان)

۱۶۷,۲۸۸,۰۰۰


۲۷۷,۰۸۲,۰۰۰


تیبا

کوییک S

۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۹,۰۴۴,۰۰۰


به گزارش خبرخودرو،قیمت
روز انواع محصولات سایپا در بازار ۹
اسفند ۱۴۰۰ را می توانید در جدول زیر ببینید:


به زودی

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی