قیمت روز محصولات لکسوس در ۱۰ بهمن ۱۴۰۱+جدول

۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

به گزارش خبرخودرو،قیمت روز انواع محصولات لکسوس در بازار ۱۰
بهمن ۱۴۰۱ را می توانید در جدول زیر ببینید:


لکسوس
RX
توربو
fsport
دو کلید 2018

توقف
فروش

۱۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف
فروش

۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

 

لکسوس
RX200
توربو
fsport
هشت کلید 2018

لکسوس
NX200 T
هفت کلید 2017

توقف
فروش

۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت
نمایندگی (تومان)

۱۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰

لکسوس
NX
هیبرید 2017 300
h fsport

لکسوس
RX200
توربو
fsport
چهار کلید 2018

توقف
فروش

لکسوس

نام
خودرو

 

قیمت
بازار (تومان)

۱۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰

لکسوس
NX
هیبرید 2017 300
h

توقف
فروش

توقف
فروش


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/680562/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%84%DA%A9%D8%B3%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B0-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی