قیمت روز محصولات مدیران خودرو در ۱۷ آبان ۱۴۰۱+جدول

۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰

۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰

به زودی


۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰

ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX

۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰


۱,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰
منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/672800/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B7-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰

چری تیگو 7 پرو

چری آریزو 6 (Turbo)

۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰

۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰

۱,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰


ناموجود

به گزارش خبرخودرو،قیمت
روز انواع محصولات مدیران خودرو در بازار ۱۷ آبان ۱۴۰۱را می توانید در جدول زیر ببینید:


۷۶۰,۹۰۰,۰۰۰

چری آریزو 6 (Turbo) پرو

۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰

ام وی ام X55 پرو (اکسلنت)

ناموجود

ام وی ام X33

۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰

 

چری آریزو 5 (Turbo) جدید

۴۸۷,۹۸۰,۰۰۰

۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰

۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰

۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰

ام وی ام X55 پرو (اکسلنت اسپورت)

 

۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰

۱,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰

نام خودرو

۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰

چری تیگو 8 پرو

۱,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰

ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX

به زودی

مدیران خودرو

۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰

چری تیگو 8 کلاسیک

۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰

ام وی ام X22 پرو (IE)

چری آریزو 5 (Turbo)

۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰

چری تیگو 7

ام وی ام X22 پرو

قیمت کارخانه (تومان)

قیمت بازار (تومان)

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی