قیمت روز محصولات مدیران خودرو در ۱۷ آبان ۱۴۰۱+جدول

۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰


چری تیگو 8 پرو

قیمت کارخانه (تومان)


۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

به گزارش خبرخودرو،قیمت
روز انواع محصولات مدیران خودرو در بازار ۱۷ آبان ۱۴۰۱را می توانید در جدول زیر ببینید:

ناموجود

۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰

۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰

ام وی ام X33

 

۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت بازار (تومان)

چری تیگو 8 کلاسیک

۱,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰

ناموجود

۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰

چری تیگو 7

چری آریزو 6 (Turbo) پرو

۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰

۱,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰

۴۸۷,۹۸۰,۰۰۰

ام وی ام X22 پرو (IE)

به زودی

ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX

۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰

نام خودرو

۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰

چری آریزو 6 (Turbo)

۱,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/672800/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B7-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۷۶۰,۹۰۰,۰۰۰


۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰

چری آریزو 5 (Turbo)

 چری تیگو 7 پرو

۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰

۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰

چری آریزو 5 (Turbo) جدید

مدیران خودرو

ام وی ام X55 پرو (اکسلنت)

ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX

ام وی ام X55 پرو (اکسلنت اسپورت)

۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰

۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰


ام وی ام X22 پرو

۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی