قیمت روز محصولات مدیران خودرو در ۱۷ آبان ۱۴۰۱+جدول

۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰


ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX

به گزارش خبرخودرو،قیمت
روز انواع محصولات مدیران خودرو در بازار ۱۷ آبان ۱۴۰۱را می توانید در جدول زیر ببینید:

۷۶۰,۹۰۰,۰۰۰

چری تیگو 7

۱,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰

ناموجود

چری آریزو 6 (Turbo)

چری تیگو 8 پرو

۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰

۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰

مدیران خودرو

ام وی ام X22 پرو

۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰

۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰

۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰

۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/672800/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B7-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰

ام وی ام X55 پرو (اکسلنت)

۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰

قیمت بازار (تومان)

۱,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰


چری آریزو 6 (Turbo) پرو

 


ام وی ام X55 پرو (اکسلنت اسپورت)

چری تیگو 7 پرو

قیمت کارخانه (تومان)ناموجود

۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰

چری تیگو 8 کلاسیک

۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰

 

به زودی

۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰


۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰

به زودی


۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰

ام وی ام X22 پرو (IE)

ام وی ام X33

۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰


۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰

۱,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰


چری آریزو 5 (Turbo)

۴۸۷,۹۸۰,۰۰۰


ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX

چری آریزو 5 (Turbo) جدید

نام خودرو

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی